Woda chłodząca; woda co to jest
Co to jest Woda chłodząca; woda chłodnicza. Wyjaśnienie chłodnicza Woda stosowana do chłodzenia.

Czy przydatne?

Co to jest Woda chłodząca; woda chłodnicza

Definicja WODA CHŁODZĄCA; WODA CHŁODNICZA: Woda chłodząca; woda chłodnicza
Woda stosowana do chłodzenia urządzeń technicznych. Używana do pochłaniania i usuwania ciepła.[AM].

Słownik Wydajność Studni Q:
Znaczenie Objętość wody uzyskiwana w ustalonych →warunkach hydrogeologicznych i technicznych i przy określonej → depresji zwierciadła wody w czasie pompowania albo → samowypływu z otworu studziennego w woda chłodząca; woda chłodnicza.
Słownik Wtłaczanie Badawcze Wody; Zatłaczanie Badawcze Wody:
Znaczenie wody; zatłaczanie badawcze wody Wprowadzanie wody pod ciśnieniem do otworu hydrogeologicznego w celu ustalenia podstawowych parametrów hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Próba chłonności woda chłodząca; woda chłodnicza.
Słownik Współczynnik Aktywności Γ:
Znaczenie aktywności γ Liczba γ wiążąca aktywność a (stężenie efektywne) substancji w roztworze z jej stężeniem molowym c: a = γc W.a. uwzględnia wszystkie wpływy środo­wiska, na przykład wzajemne wpływ woda chłodząca; woda chłodnicza.
Słownik Warunek Brzegowy III Rodzaju:
Znaczenie III rodzaju To jest kombinacja liniowa warunków I i II rodzaju. W modelach filtracji wód podziemnych odpowiada to zasilaniu albo drenażowi warstwy wodonośnej drogą filtracji poprzez warstwę woda chłodząca; woda chłodnicza.
Słownik Współczynnik Adsorpcji Sodu WAS:
Znaczenie adsorpcji sodu WAS Współczynnik służący do oceny jakości wody wykorzystywanej do nawodnień rolniczych. Wyraża względne stężenie jonów sodowych biorących udział w reakcjach wymiennych z glebą:[AM woda chłodząca; woda chłodnicza.

Czym jest Woda chłodząca; woda znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: