Woda chłodząca; woda co to jest
Co to jest WODA CHŁODZĄCA; WODA CHŁODNICZA. Wyjaśnienie chłodnicza Woda stosowana do chłodzenia.

Czy przydatne?

Co to jest Woda chłodząca; woda chłodnicza

Definicja WODA CHŁODZĄCA; WODA CHŁODNICZA: Woda chłodząca; woda chłodnicza
Woda stosowana do chłodzenia urządzeń technicznych. Używana do pochłaniania i usuwania ciepła.[AM].

Słownik Wody Termalne:
Znaczenie Wody lecznicze, swoiste, których temperatura na wypływie ze źródeł albo odwiertów wynosi przynajmniej 20ºC. Wody termalne zaliczane do wód leczniczych odpowiednim rozporządzeniem Porady Ministrów woda chłodząca; woda chłodnicza co to jest.
Słownik Współczynnik Szczelinowatości D:
Znaczenie szczelinowatości d Relacja sumarycznej powierzchni szczelin do rozpatrywanej powierzchni skały. Ustala go wzór: gdzie: Σl – sumaryczna długość szczelin w obrębie badanej powierzchni skały [L], F – woda chłodząca; woda chłodnicza definicja.
Słownik Wskaźniki Zawodnienia Kopalni:
Znaczenie zawodnienia kopalni Relacja dopływu wody do kopalni do innej wielkości charakterystycznej dla tej kopalni. Najczęściej jest stosowany parametr wodoprodukcyjny, będący stosunkiem dopływu wody do woda chłodząca; woda chłodnicza co znaczy.
Słownik Woda Zasolona:
Znaczenie Woda zasolona Woda o podwyższonej mineralizacji i wyraźnie słonawym albo słonym smaku, zawartość jonu Cl– wynosi przynajmniej 1000 mg/dm3.→Woda słonawa, → Woda słona, → Solanka.[JD woda chłodząca; woda chłodnicza słownik.
Słownik Woda Kwasowęglowa:
Znaczenie Woda kwasowęglowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca od 250 do 999 mg/dm3 wolnego CO2. → Szczawa.[JD woda chłodząca; woda chłodnicza znaczenie.

Czym jest Woda chłodząca; woda znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: