Woda chłodząca; woda co to jest
Co to jest Woda chłodząca; woda chłodnicza. Wyjaśnienie chłodnicza Woda stosowana do chłodzenia.

Czy przydatne?

Co to jest Woda chłodząca; woda chłodnicza

Definicja WODA CHŁODZĄCA; WODA CHŁODNICZA: Woda chłodząca; woda chłodnicza
Woda stosowana do chłodzenia urządzeń technicznych. Używana do pochłaniania i usuwania ciepła.[AM].

Słownik Warunek Brzegowy III Rodzaju:
Znaczenie III rodzaju To jest kombinacja liniowa warunków I i II rodzaju. W modelach filtracji wód podziemnych odpowiada to zasilaniu albo drenażowi warstwy wodonośnej drogą filtracji poprzez warstwę woda chłodząca; woda chłodnicza.
Słownik Wskaźnik Zmienności Źródła R:
Znaczenie źródła R Ilościowe ustalenie zmienności wydajności źródła wyrażone stosunkiem wydajności maksymalnej Qmax do minimalnej Qmin w danym okresie. Maillet wprowadził definicja parametru zmienności woda chłodząca; woda chłodnicza.
Słownik Wodór H:
Znaczenie gazowy występujący w wodach podziemnych w formie rozpuszczonej (H2)w małych ilościach, wchodzi gdyż łatwo w reakcje chemiczne. Spotykany w różnych warunkach i na różnej głębokości. Stężenia w. w woda chłodząca; woda chłodnicza.
Słownik Woda Kapilarna:
Znaczenie występująca w strefie aeracji w porach i szczelinach o wymiarach kapilarnych. Porusza się pod wpływem sił spójności i przylegania, tworząc na granicy → strefy saturacji i →strefy aeracji strefę woda chłodząca; woda chłodnicza.
Słownik Woda Zasolona:
Znaczenie Woda zasolona Woda o podwyższonej mineralizacji i wyraźnie słonawym albo słonym smaku, zawartość jonu Cl– wynosi przynajmniej 1000 mg/dm3.→Woda słonawa, → Woda słona, → Solanka.[JD woda chłodząca; woda chłodnicza.

Czym jest Woda chłodząca; woda znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: