Woda chłodząca; woda co to jest
Co to jest Woda chłodząca; woda chłodnicza. Wyjaśnienie chłodnicza Woda stosowana do chłodzenia.

Czy przydatne?

Co to jest Woda chłodząca; woda chłodnicza

Definicja WODA CHŁODZĄCA; WODA CHŁODNICZA: Woda chłodząca; woda chłodnicza
Woda stosowana do chłodzenia urządzeń technicznych. Używana do pochłaniania i usuwania ciepła.[AM].

Słownik Współczynnik Frakcjonowania Izotopowego Α:
Znaczenie frakcjonowania izotopowego α Parametr efektu → frakcjonowania izotopowego w reakcji → izotopowej zamiany. Dla reakcji: gdzie: AB, CD, AC, BD – związki chemiczne biorące udział w reakcji zamiany, a1 woda chłodząca; woda chłodnicza.
Słownik Współczynnik Różnoziarnistości:
Znaczenie różnoziarnistości, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik równoziarnistości, parametr woda chłodząca; woda chłodnicza.
Słownik Warunki Hydrodynamiczne:
Znaczenie hydrodynamiczne Warunki decydujące o przebiegu → ruchu wód podziemnych, jego rodzaju i formie i strukturze → strumienia wód podziemnych. O w.h. decydują trzy kluczowe ekipy czynników:– budowa woda chłodząca; woda chłodnicza.
Słownik Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne WWA:
Znaczenie węglowodory aromatyczne WWA Związki organiczne składają się z kilku pierścieni benzenowych (nie mniej jednak sąsiednie pierścienie mają wspólne dwa atomy węgla), niekiedy także pierścieni woda chłodząca; woda chłodnicza.
Słownik Wykładnik Stężenia Jonów Wodorowych PH:
Znaczenie jonów wodorowych pH Niekorzystny logarytm ze stężenia jonów wodorowych (→ jon hydroniowy) pozwalający określić kwasowość roztworów wodnych. Powszechnie używany jako parametr jakości → wód naturalnych woda chłodząca; woda chłodnicza.

Czym jest Woda chłodząca; woda znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: