Woda do nawodnień co to jest
Co to jest Woda do nawodnień. Wyjaśnienie Woda do nawodnień Woda stosowana do nawadniania gleb i.

Czy przydatne?

Co to jest Nawodnień Do Woda

Definicja WODA DO NAWODNIEŃ: Woda do nawodnień
Woda stosowana do nawadniania gleb i podlewania roślin.[AM].

Słownik Wydajność Studni Q:
Znaczenie Objętość wody uzyskiwana w ustalonych →warunkach hydrogeologicznych i technicznych i przy określonej → depresji zwierciadła wody w czasie pompowania albo → samowypływu z otworu studziennego w woda do nawodnień.
Słownik Wskaźniki Zawodnienia Kopalni:
Znaczenie zawodnienia kopalni Relacja dopływu wody do kopalni do innej wielkości charakterystycznej dla tej kopalni. Najczęściej jest stosowany parametr wodoprodukcyjny, będący stosunkiem dopływu wody do woda do nawodnień.
Słownik Wskaźnik Równomierności Uziarnienia:
Znaczenie równomierności uziarnienia, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik woda do nawodnień.
Słownik Współczynnik Przepuszczalności Kp; Przepuszczalność, P. Wewnętrzna:
Znaczenie przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna Wyznacznik wyrażający przepuszczalność samego ośrodka porowatego niezależnie od właściwości płynu. Fizycznie wyraża objętość płynu o jednostkowej woda do nawodnień.
Słownik Woda Arsenowa:
Znaczenie Woda arsenowa Woda lecznicza, swoista o zawartości arsenu As (+3) i/albo As (+5) przynajmniej 0,7 mg/dm3, co odpowiada 1,3 mg jonu arsenianowego i1mg jonu arseninowego .[JD woda do nawodnień.

Czym jest Woda do nawodnień znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: