Woda do nawodnień co to jest
Co to jest Woda do nawodnień. Wyjaśnienie Woda do nawodnień Woda stosowana do nawadniania gleb i.

Czy przydatne?

Co to jest Nawodnień Do Woda

Definicja WODA DO NAWODNIEŃ: Woda do nawodnień
Woda stosowana do nawadniania gleb i podlewania roślin.[AM].

Słownik Wody Krasowe:
Znaczenie podziemne występujące w kawernach i kanałach stworzonych w wyniku agresywnego ługowania skał łatwo rozpuszczalnych, w pierwszej kolejności węglanowych. Mieszanym rodzajem w.k. są wody szczelinowo woda do nawodnień.
Słownik Woda:
Znaczenie bezbarwna, bez smaku i zapachu. Temperatura topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp. krytyczna 4°C, ciepło topnienia 0,337 kJ/g, c. parowania 2,282 kJ/g, gęstość ρmax dla 4°C – 1 g/cm3. Odgrywa woda do nawodnień.
Słownik Współczynniki Hydrogeochemiczne; Stosunki Hydrogeochemiczne, Wskaźniki Hydrogeochemiczne:
Znaczenie hydrogeochemiczne; relacje hydrogeochemiczne, wskaźniki hydrogeochemiczne Wartości liczbowe określające relacje stężeń dwóch jonów albo gazów występujących w wodach podziemnych, a mogące mieć woda do nawodnień.
Słownik Współczynnik Dyfuzji Molekularnej DM:
Znaczenie dyfuzji molekularnej DM Składowa tensora dyfuzji D w równaniu dyfuzji molekularnej (prawo Ficka), zależna od właściwości substancji i ośrodka, gdzie dyfuzja zachodzi. Wyraża liczba substancji woda do nawodnień.
Słownik Woda Resztkowa:
Znaczenie Woda podziemna, która mimo drenażu górotworu otaczającego wyrobiska kopalni nie została z niego usunięta i ujawnia się dopiero w czasie eksploatacji złoża. → Zawodnienie kopalni, → Warunki woda do nawodnień.

Czym jest Woda do nawodnień znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: