Woda do nawodnień co to jest
Co to jest Woda do nawodnień. Wyjaśnienie Woda do nawodnień Woda stosowana do nawadniania gleb i.

Czy przydatne?

Co to jest Nawodnień Do Woda

Definicja WODA DO NAWODNIEŃ: Woda do nawodnień
Woda stosowana do nawadniania gleb i podlewania roślin.[AM].

Słownik Woda Nadzłożowa:
Znaczenie Woda nadzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym nadkład złoża surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda złożowa, → Woda śródzłożowa, → Woda podzłożowa.[TB woda do nawodnień.
Słownik Wody Reliktowe Paleoinfiltracyjne; Wody Kopalne Infiltracyjne:
Znaczenie paleoinfiltracyjne; wody kopalne infiltracyjne Wody podziemne powstałe na drodze → infiltracji w dawnych epokach geologicznych, odcięte od współczesnego → obiegu wody w przyrodzie, pozostające w woda do nawodnień.
Słownik Warstwa Elektryczna Podwójna; Dyfuzyjna Warstwa Podwójna:
Znaczenie podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna Struktura jonowa na granicy między fazą mineralną stałą a roztworem elektrolitów (na przykład → wodą podziemną). Etap stała o ładunku ujemnym gromadzi kationy z woda do nawodnień.
Słownik Współczynnik Porowatości N:
Znaczenie porowatości n Ilościowe ustalenie porowatości wyrażone stosunkiem sumarycznej objętości przestrzeni porowej do całkowitej objętości próbki skały. Ustala się go ze wzoru: gdzie: Vp – objętość woda do nawodnień.
Słownik Woda Homeotermalna; Woda Izotermalna:
Znaczenie Woda homeotermalna; woda izotermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 35°C i równej albo niższej od 40°C.[JD woda do nawodnień.

Czym jest Woda do nawodnień znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: