Woda glauberska co to jest
Co to jest Woda glauberska. Wyjaśnienie lecznicza, mineralna, siarczanowo-sodowa, gdzie udział.

Czy przydatne?

Co to jest Glauberska Woda

Definicja WODA GLAUBERSKA: Woda glauberska
→ Woda lecznicza, mineralna, siarczanowo-sodowa, gdzie udział jonów siarczanowe go i sodowego (Na+) wynosi przynajmniej po 20% mval. Termin aktualnie rzadko służący.[JD].

Słownik Wypływ Krasowy:
Znaczenie powstaje na drodze cyrkulacji zwanej resurgencyjną. Wody potoku, trafiając w dnie koryta na → ponory, wlewają się w nie i płyną pod dnem doliny, pojawiając się ponownie na powierzchni w → źródłach woda glauberska.
Słownik Wzbogacanie Zasobów (Sztuczne Zasilanie) Wód Podziemnych:
Znaczenie sztuczne zasilanie) wód podziemnych Dodatkowa, sztuczna → infiltracja wody do →poziomu wodonośnego celowo spowodowana dzięki szczególnych urządzeń (baseny, stawy i rowy infiltracyjne, studnie woda glauberska.
Słownik Wodonosiec; Poziom Wodonośny, Horyzont Wodonośny, Kolektor:
Znaczenie wodonośny, horyzont wodonośny, kolektor Geologiczne środowisko wód podziemnych zdolne do gromadzenia w sobie wody wolnej i jej przewodzenia i oddawania. Wodonoścem może być → warstwa wodonośna woda glauberska.
Słownik Współczynnik Filtracji K; Współczynnik Wodoprzepuszczalności:
Znaczenie filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności Wyznacznik wyrażający przepuszczalność ośrodka izotropowego dla płynu jednorodnego (ρ = const, v = const), za jaki przyjmowana jest zwyczajna woda woda glauberska.
Słownik Woda Borowa:
Znaczenie Woda borowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 5 mg/dm3 kwasu metaborowego (HBO2).[JD woda glauberska.

Czym jest Woda glauberska znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: