woda glebowa co to jest
Co to jest WODA GLEBOWA. Wyjaśnienie zawarta w warstwie gleby raczej w formie wody związanej (→.

Czy przydatne?

Co to jest Glebowa Woda

Definicja WODA GLEBOWA: woda glebowa
Woda podziemna zawarta w warstwie gleby raczej w formie wody związanej (→ woda błonkowata, → woda higroskopijna). Przy większym nasyceniu gleby występuje także jako woda wolna, która może zanikać w okresach posusznych. Bierze czynny udział w procesach glebotwórczych, wpływa na zmiany zachodzące w składzie jonowym i mineralizacji wód infiltracyjnych. → Infiltracja, →Wilgotność gleby.[TB i DM].

Słownik Wodochłonność Kapilarna:
Znaczenie Wodochłonność kapilarna Umiejętność do gromadzenia i utrzymywania poprzez skałę wody wolnej w strefie wzniosu kapilarnego. → Wodochłonność, → Woda kapilarna.[TB i DM woda glebowa co to jest.
Słownik Woda Wolna; Woda Grawitacyjna:
Znaczenie Woda wolna; woda grawitacyjna Woda podziemna wykazująca umiejętność przemieszczenia się pod wpływem siły ciężkości. → Systematyka wód podziemnych.[AK woda glebowa definicja.
Słownik Wilgotność Gleby; Uwilgocenie:
Znaczenie uwilgocenie Liczba wody zawarta w danym momencie w glebie, wyrażona w relacji do całkowitej objętości albo całkowitej masy próbki suszonej w temperaturze 105° C. Wyraża się liczbą niemianowaną woda glebowa co znaczy.
Słownik Wody Publiczne:
Znaczenie stanowiące własność Skarbu Państwa, do których należą: morze terytorialne, śródlądowe wody powierzchniowe, wody podziemne, o ile ustawa Prawo wodne nie stanowi inaczej, i inne wody śródlądowe na woda glebowa słownik.
Słownik Wody Magmowe:
Znaczenie Hipotetyczny składnik par wulkanicznych i wód w strefach pozytywnych anomalii geotermicznych. Brak mierników chemicznych albo izotopowych, które pozwalałyby odróżnić je od → wód metamorficznych woda glebowa znaczenie.

Czym jest woda glebowa znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: