woda glebowa co to jest
Co to jest woda glebowa. Wyjaśnienie zawarta w warstwie gleby raczej w formie wody związanej (→.

Czy przydatne?

Co to jest Glebowa Woda

Definicja WODA GLEBOWA: woda glebowa
Woda podziemna zawarta w warstwie gleby raczej w formie wody związanej (→ woda błonkowata, → woda higroskopijna). Przy większym nasyceniu gleby występuje także jako woda wolna, która może zanikać w okresach posusznych. Bierze czynny udział w procesach glebotwórczych, wpływa na zmiany zachodzące w składzie jonowym i mineralizacji wód infiltracyjnych. → Infiltracja, →Wilgotność gleby.[TB i DM].

Słownik Woda Kwasowęglowa:
Znaczenie Woda kwasowęglowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca od 250 do 999 mg/dm3 wolnego CO2. → Szczawa.[JD woda glebowa.
Słownik Warunek Brzegowy III Rodzaju:
Znaczenie III rodzaju To jest kombinacja liniowa warunków I i II rodzaju. W modelach filtracji wód podziemnych odpowiada to zasilaniu albo drenażowi warstwy wodonośnej drogą filtracji poprzez warstwę woda glebowa.
Słownik Wody Krasowe:
Znaczenie podziemne występujące w kawernach i kanałach stworzonych w wyniku agresywnego ługowania skał łatwo rozpuszczalnych, w pierwszej kolejności węglanowych. Mieszanym rodzajem w.k. są wody szczelinowo woda glebowa.
Słownik Wody Podpowierzchniowe; Wody Podziemne:
Znaczenie podpowierzchniowe; wody podziemne Ustalenie zbiorcze wszystkich wód pod powierzchnią w przeciwieństwie od wód powierzchniowych –wody podziemnej hydrosfery. W.p. w strefie aeracji (wody woda glebowa.
Słownik Właściwości Fizyczne (Wód):
Znaczenie fizyczne (wód) Zespół cech fizycznych wody. Głównymi w.f. wód podziemnych są: → przewodność elektrolityczna właściwa, radoczynność (→ woda radoczynna), → gęstość i lepkość wody i jej → temperatura woda glebowa.

Czym jest woda glebowa znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: