woda glebowa co to jest
Co to jest woda glebowa. Wyjaśnienie zawarta w warstwie gleby raczej w formie wody związanej (→.

Czy przydatne?

Co to jest Glebowa Woda

Definicja WODA GLEBOWA: woda glebowa
Woda podziemna zawarta w warstwie gleby raczej w formie wody związanej (→ woda błonkowata, → woda higroskopijna). Przy większym nasyceniu gleby występuje także jako woda wolna, która może zanikać w okresach posusznych. Bierze czynny udział w procesach glebotwórczych, wpływa na zmiany zachodzące w składzie jonowym i mineralizacji wód infiltracyjnych. → Infiltracja, →Wilgotność gleby.[TB i DM].

Słownik Woda Izoosmotyczna; Woda Izotoniczna:
Znaczenie woda izotoniczna → Woda lecznicza, mineralna, której temperatura krzepnięcia wynosi od -0,58 do -0,55°C, a ciśnienie osmotyczne wynosi około 7,7 atm. →Woda hipoosmotyczna, → Woda hiperosmotyczna woda glebowa.
Słownik Wskaźnik Nasycenia Skały Wodą Kw:
Znaczenie skały wodą Kw Miara stopnia nasycenia skały wodą. W.s.n.s.w. ustala się ze wzoru: gdzie: Vw – objętość wody wypełniającej przestrzeń porową [L3], Vp – całkowita objętość przestrzeni porowej [L3 woda glebowa.
Słownik Współczynnik Nierównomierności Uziarnienia U:
Znaczenie nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik równoziarnistości, parametr woda glebowa.
Słownik Woda Podzłożowa:
Znaczenie Woda podzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym podścielającym złoże surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda złożowa, → Woda śródzłożowa, →Woda nadzłożowa.[TB woda glebowa.
Słownik Wody Podziemne; Woda Podziemna:
Znaczenie woda podziemna Wody występujące w skałach skorupy ziemskiej. Kluczowa ich część pochodzi z → infiltracji opadów atmosferycznych (niekiedy również wód powierzchniowych), w małym stopniu z → woda glebowa.

Czym jest woda glebowa znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: