Woda higroskopijna co to jest
Co to jest Woda higroskopijna. Wyjaśnienie związana siłami molekularnymi z ziarnami mineralnymi.

Czy przydatne?

Co to jest Higroskopijna Woda

Definicja WODA HIGROSKOPIJNA: Woda higroskopijna
Woda związana siłami molekularnymi z ziarnami mineralnymi skał. Powstaje na drodze →adsorbcji poprzez ziarna drobin pary wodnej z powietrza. Gęstość w.h. wynosi 2 g/dm3, temperatura zamarzania -78oC. W.h. nie przenosi → ciśnienia hydrostatycznego, nie ma umiejętności → rozpuszczania ani umiejętności do ruchu. Może otaczać ziarno mineralne częściowo albo kompletnie. Całkowite wysycenie powierzchni ziarn drobinami wody tytułujemy max. wilgotnością higroskopijną (ryc. 124). → Wodochłonność higroskopijna, → Systematyka wód podziemnych.[TB i DM].

Słownik Woda Przemysłowa:
Znaczenie Woda przemysłowa Każda woda stosowana w procesach przemysłowych albo nadająca się do zastosowania przemysłowego. Definicja używane przy ogólnych ocenach jakości wód podziemnych. → Ściek.[AM woda higroskopijna.
Słownik Wody Szczelinowe:
Znaczenie Wody podziemne występujące w szczelinach skał litych, niekiedy w szczelinach utworów spoistych, na przykład glin czy iłołupków. Rodzajem mieszanym są wody porowo-szczelinowe. →Szczelinowatość, → woda higroskopijna.
Słownik Woda Śródzłożowa:
Znaczenie Woda śródzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym złoże surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda złożowa, → Woda podzłożowa, → Woda nadzłożowa.[TB woda higroskopijna.
Słownik Wodochłonność Higroskopijna:
Znaczenie higroskopijna Umiejętność adsorbowania pary wodnej poprzez ziarna mineralne. Zależy od wielkości ziarn budujących skałę, jej składu mineralnego, wilgotności powietrza, temperatury i ciśnienia. Jest woda higroskopijna.
Słownik Wody Stagnujące:
Znaczenie Wody pozostające w bezruchu, niewykazujące wymiernej dynamiki. Zazwyczaj w.s. są pozbawione tlenu, a na ich chemizm ważny wpływ ma ośrodek skalny. Definicja odnoszone raczej do wód podziemnych woda higroskopijna.

Czym jest Woda higroskopijna znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: