Woda homeotermalna; woda co to jest
Co to jest Woda homeotermalna; woda izotermalna. Wyjaśnienie izotermalna → Woda lecznicza, swoista.

Czy przydatne?

Co to jest Woda homeotermalna; woda izotermalna

Definicja WODA HOMEOTERMALNA; WODA IZOTERMALNA: Woda homeotermalna; woda izotermalna
→ Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 35°C i równej albo niższej od 40°C.[JD].

Słownik Współczynnik Szczelinowatości D:
Znaczenie szczelinowatości d Relacja sumarycznej powierzchni szczelin do rozpatrywanej powierzchni skały. Ustala go wzór: gdzie: Σl – sumaryczna długość szczelin w obrębie badanej powierzchni skały [L], F – woda homeotermalna; woda izotermalna.
Słownik Wtłaczanie Badawcze Wody; Zatłaczanie Badawcze Wody:
Znaczenie wody; zatłaczanie badawcze wody Wprowadzanie wody pod ciśnieniem do otworu hydrogeologicznego w celu ustalenia podstawowych parametrów hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Próba chłonności woda homeotermalna; woda izotermalna.
Słownik Woda Glebowa:
Znaczenie podziemna zawarta w warstwie gleby raczej w formie wody związanej (→ woda błonkowata, → woda higroskopijna). Przy większym nasyceniu gleby występuje także jako woda wolna, która może zanikać w woda homeotermalna; woda izotermalna.
Słownik Woda Błonkowata; Woda Adhezyjna:
Znaczenie woda adhezyjna Woda otaczająca błonką ziarna mineralne (ryc. 124), których powierzchnia jest wysycona → wodą higroskopijną. Z ziarnem mineralnym wiążą ją siły elektryczne przyciągające drobiny wody woda homeotermalna; woda izotermalna.
Słownik Wyciek (Wody Podziemnej):
Znaczenie podziemnej) Słaby, nieskoncentrowany, powierzchniowy albo liniowy wypływ wody podziemnej z odsłoniętego w sposób sztuczny albo naturalny → wodonośca. Wycieki mogą występować w jaskiniach i woda homeotermalna; woda izotermalna.

Czym jest Woda homeotermalna; woda znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: