Woda kapilarna co to jest
Co to jest Woda kapilarna. Wyjaśnienie występująca w strefie aeracji w porach i szczelinach o.

Czy przydatne?

Co to jest Kapilarna Woda

Definicja WODA KAPILARNA: Woda kapilarna
Woda występująca w strefie aeracji w porach i szczelinach o wymiarach kapilarnych. Porusza się pod wpływem sił spójności i przylegania, tworząc na granicy → strefy saturacji i →strefy aeracji strefę wzniosu kapilarnego (ryc.124). W.k. podlega sile ciężkości, przekazuje ciśnienie, ma umiejętność rozpuszczania, zamarza w temperaturze nieco niższej od 0°C. Wyróżnia się: w.k. właściwą – nieoderwaną od wody wolnej w strefie saturacji i w.k. zawieszoną – tworzącą soczewki w strefie aeracji. → Systematyka wód podziemnych, → Wody podziemne (w węższym znaczeniu).[TB i DM].

Słownik Wytrącanie; Strącanie, Wypadanie:
Znaczenie strącanie, wypadanie Mechanizm zachodzący w wodach powierzchniowych i podziemnych, kształtujący ich chemizm, opierający na przejściu substancji rozpuszczonych w formę stałą (osad, minerał woda kapilarna.
Słownik Wysokość Opadu; Warstwa Opadu:
Znaczenie Wysokość opadu; warstwa opadu Rozmiar opadu atmosferycznego w określonym miejscu i w określonym czasie wyrażona jako wysokość warstwy wody w mm. →parametr opadów atmosferycznych.[AK woda kapilarna.
Słownik Współczynnik Dyfuzji Molekularnej DM:
Znaczenie dyfuzji molekularnej DM Składowa tensora dyfuzji D w równaniu dyfuzji molekularnej (prawo Ficka), zależna od właściwości substancji i ośrodka, gdzie dyfuzja zachodzi. Wyraża liczba substancji woda kapilarna.
Słownik Wskaźniki Zanieczyszczenia Środowiska:
Znaczenie zanieczyszczenia środowiska Substancje zarówno naturalne, występujące w środowisku, jak i sztuczne (zsyntetyzowane poprzez człowieka), których obecność albo/i poziom stężenia są używane do oceny woda kapilarna.
Słownik Współczynnik Pojemności Wodnej S; Współczynnik Zasobności:
Znaczenie pojemności wodnej S; współczynnik zasobności Relacja uwolnionej albo zmagazynowanej wody ΔV w warstwie wodonośnej do jej powierzchni A przypadający na jednostkową zmianę wysokości hydraulicznej ΔH: S woda kapilarna.

Czym jest Woda kapilarna znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: