Woda kapilarna co to jest
Co to jest Woda kapilarna. Wyjaśnienie występująca w strefie aeracji w porach i szczelinach o.

Czy przydatne?

Co to jest Kapilarna Woda

Definicja WODA KAPILARNA: Woda kapilarna
Woda występująca w strefie aeracji w porach i szczelinach o wymiarach kapilarnych. Porusza się pod wpływem sił spójności i przylegania, tworząc na granicy → strefy saturacji i →strefy aeracji strefę wzniosu kapilarnego (ryc.124). W.k. podlega sile ciężkości, przekazuje ciśnienie, ma umiejętność rozpuszczania, zamarza w temperaturze nieco niższej od 0°C. Wyróżnia się: w.k. właściwą – nieoderwaną od wody wolnej w strefie saturacji i w.k. zawieszoną – tworzącą soczewki w strefie aeracji. → Systematyka wód podziemnych, → Wody podziemne (w węższym znaczeniu).[TB i DM].

Słownik Woda Kwasowęglowa:
Znaczenie Woda kwasowęglowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca od 250 do 999 mg/dm3 wolnego CO2. → Szczawa.[JD woda kapilarna.
Słownik Wskaźnik Opadów Atmosferycznych:
Znaczenie atmosferycznych Średnia wysokość warstwy opadów na badanym obszarze. W.o.a. jest wyrażany w milimetrach w określonym czasie jako iloraz całej ilości wody opadowej poprzez powierzchnię obszaru. → woda kapilarna.
Słownik Woda Ługująca; Woda Wyługowywująca:
Znaczenie wyługowywująca 1. Woda podziemna aktywnie ługująca skałę albo minerał (→ ługowanie). 2. Woda podziemna, której skład chemiczny jest efektem wyługowywania skały ( albo minerału).[AM woda kapilarna.
Słownik Warunki Hydrogeologiczne Złoża:
Znaczenie hydrogeologiczne złoża Zespół cech charakteryzujących wody podziemne i ośrodek ich występowania w zasięgu rozpoznawanego złoża. W.h.z. obejmują całokształt warunków wodnych złoża i jego otoczenia woda kapilarna.
Słownik Współczynnik Infiltracji W; Wskaźnik Infiltracji:
Znaczenie infiltracji w; parametr infiltracji Relacja odpływu podziemnego do opadu atmosferycznego, który go wyzwala. Rozumiany jest także jako relacja efektywnego zasilania infiltracyjnego do wysokości opadu woda kapilarna.

Czym jest Woda kapilarna znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: