Woda kompakcyjna co to jest
Co to jest Woda kompakcyjna. Wyjaśnienie wyciśnięta z utworów skalnych w konsekwencji redukcji.

Czy przydatne?

Co to jest Kompakcyjna Woda

Definicja WODA KOMPAKCYJNA: Woda kompakcyjna
Woda wyciśnięta z utworów skalnych w konsekwencji redukcji przestrzeni porowej pod wpływem mechanizmów diagenezy osadów.[AR].

Słownik Wartość PH:
Znaczenie sposób wyrażania → odczynu wody jako ujemnego logarytmu aktywności jonów wodorowych, właściwie hydroniowych. W.pH wpływa na przebieg większości mechanizmów zachodzących w wodach podziemnych (tab. 9 woda kompakcyjna.
Słownik Woda Śródzłożowa:
Znaczenie Woda śródzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym złoże surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda złożowa, → Woda podzłożowa, → Woda nadzłożowa.[TB woda kompakcyjna.
Słownik Współczynnik Regresji Źródła Α:
Znaczenie regresji źródła α Współczynnik określający tempo obniżania się wydajności źródła (w relacji do wydajności początkowej) w jednostce czasu (ryc.128). W.r.ź. charakteryzuje reżim własny źródła, między woda kompakcyjna.
Słownik Wskaźnik Nasycenia Skały Wodą Kw:
Znaczenie skały wodą Kw Miara stopnia nasycenia skały wodą. W.s.n.s.w. ustala się ze wzoru: gdzie: Vw – objętość wody wypełniającej przestrzeń porową [L3], Vp – całkowita objętość przestrzeni porowej [L3 woda kompakcyjna.
Słownik Warunek Brzegowy Wewnętrzny:
Znaczenie wewnętrzny Warunek brzegowy określony w punkcie albo punktach usytuowanych wewnątrz obszaru. W modelu filtracji wód podziemnych może to być na przykład studnia o zadanej wydajności poboru wody woda kompakcyjna.

Czym jest Woda kompakcyjna znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: