Woda kompakcyjna co to jest
Co to jest Woda kompakcyjna. Wyjaśnienie wyciśnięta z utworów skalnych w konsekwencji redukcji.

Czy przydatne?

Co to jest Kompakcyjna Woda

Definicja WODA KOMPAKCYJNA: Woda kompakcyjna
Woda wyciśnięta z utworów skalnych w konsekwencji redukcji przestrzeni porowej pod wpływem mechanizmów diagenezy osadów.[AR].

Słownik Warunki Hydrogeochemiczne:
Znaczenie hydrogeochemiczne Warunki decydujące o przebiegu → mechanizmów hydrogeochemicznych. Obejmują zarówno wodę, jak i substancje w niej występujące i ośrodek skalny, gdzie występują wody podziemne.[AM woda kompakcyjna.
Słownik Woda Żelazista:
Znaczenie Woda żelazista → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 10 mg/dm3 jonu żelazawego (Fe2+) i żelazowego (Fe3+).[JD woda kompakcyjna.
Słownik Warunki Utleniające:
Znaczenie Warunki utleniające Warunki charakterystyczne dla → środowiska utleniającego. → Strefa utleniająca, → Potencjał redoks, → Strefowość hydrogeochemiczna.[AM woda kompakcyjna.
Słownik Woda Zasolona:
Znaczenie Woda zasolona Woda o podwyższonej mineralizacji i wyraźnie słonawym albo słonym smaku, zawartość jonu Cl– wynosi przynajmniej 1000 mg/dm3.→Woda słonawa, → Woda słona, → Solanka.[JD woda kompakcyjna.
Słownik Woda Martwa:
Znaczenie Woda martwa → Wody stagnujące. Termin ten stosuje się regularnie do wód pozbawionych określonego radionuklidu, na przykład → trytu albo → radiowęgla. [ AM, JD woda kompakcyjna.

Czym jest Woda kompakcyjna znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: