Woda okalająca (naft co to jest
Co to jest Woda okalająca (naft.). Wyjaśnienie występująca poza konturem złoża ropy naftowej albo.

Czy przydatne?

Co to jest Naft Okalająca Woda

Definicja WODA OKALAJĄCA (NAFT.): Woda okalająca (naft.)
Woda występująca poza konturem złoża ropy naftowej albo gazu ziemnego.[AR].

Słownik Woda Użytkowa; Woda Do Celów Gospodarczych:
Znaczenie do celów gospodarczych Woda nadająca się do celów konsumpcyjnych i gospodarczych, na przykład na potrzeby komunalne (→ woda pitna), zaopatrzenia przemysłu, hodowli albo do nawodnień rolniczych woda okalająca (naft.).
Słownik Wody Podziemne Swobodne; Wody Gruntowe:
Znaczenie swobodne; wody gruntowe Wody podziemne ograniczone od góry (strop) swobodnym zwierciadłem i → strefą aeracji, a od dołu (spąg) pierwszym poziomem słabo przepuszczalnym albo nieprzepuszczalnym woda okalająca (naft.).
Słownik Wodochłonność Całkowita; Wodochłonność Ogólna:
Znaczenie Wodochłonność całkowita; wodochłonność ogólna Relacja całkowitej objętości wody związanej i wolnej występującej w skale do całkowitej objętości skały wyrażony w %. → Wodochłonność.[TB i DM woda okalająca (naft.).
Słownik Wilgotność Gleby; Uwilgocenie:
Znaczenie uwilgocenie Liczba wody zawarta w danym momencie w glebie, wyrażona w relacji do całkowitej objętości albo całkowitej masy próbki suszonej w temperaturze 105° C. Wyraża się liczbą niemianowaną woda okalająca (naft.).
Słownik Wysokość Piezometryczna Hs; Wysokość Ciśnienia:
Znaczenie piezometryczna Hs; wysokość ciśnienia Wysokość słupa wody wyrażająca ciśnienie hydrostatyczne w punkcie pomiaru dzięki → piezometru: gdzie: p – ciśnienie [ML–1T–2], ρ – gęstość wody [ML–3], g – woda okalająca (naft.).

Czym jest Woda okalająca (naft znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: