Woda podścielająca (naft co to jest
Co to jest Woda podścielająca (naft.). Wyjaśnienie Woda leżąca pod zbiorowiskiem ropy naftowej, w.

Czy przydatne?

Co to jest Naft Podścielająca Woda

Definicja WODA PODŚCIELAJĄCA (NAFT.): Woda podścielająca (naft.)
Woda leżąca pod zbiorowiskiem ropy naftowej, w razie gdy miąższość złoża jest mniejsza od miąższości skały zbiornikowej.[AR].

Słownik Wyrobisko Odwadniające:
Znaczenie Wyrobisko odwadniające Wyrobisko chodnikowe w kopalni wykonane dla grawitacyjnego odprowadzania wody z zawodnionej partii kopalni do urządzeń głównego odwadniania.[MR woda podścielająca (naft.).
Słownik Współczynnik Odpływu Podziemnego:
Znaczenie odpływu podziemnego Relacja wielkości → odpływu podziemnego do wysokości średnich opadów rocznych na określonym obszarze (na przykład zlewni). Najczęściej zarówno opad, jak i odpływ podziemny są woda podścielająca (naft.).
Słownik Wody Powierzchniowe:
Znaczenie Wody powierzchniowe Ustalenie zbiorcze obejmujące wszystkie wody występujące na powierzchni: płynące cieki, stojące jeziora i sztuczne zbiorniki. →Wody podziemne (w węższym znaczeniu).[AK woda podścielająca (naft.).
Słownik Wymiana Jonowa:
Znaczenie Mechanizm zachodzący powszechnie w układzie współdziałania wód i skał, opierający na równoczesnej → desorpcji jednych jonów i na ich miejsce → adsorpcji innych. W.j. jest na ogół reakcją odwracalną woda podścielająca (naft.).
Słownik Woda Glauberska:
Znaczenie Woda glauberska → Woda lecznicza, mineralna, siarczanowo-sodowa, gdzie udział jonów siarczanowe go i sodowego (Na+) wynosi przynajmniej po 20% mval. Termin aktualnie rzadko służący.[JD woda podścielająca (naft.).

Czym jest Woda podścielająca (naft znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: