Woda podzłożowa co to jest
Co to jest Woda podzłożowa. Wyjaśnienie podziemna występująca w ośrodku skalnym podścielającym.

Czy przydatne?

Co to jest Podzłożowa Woda

Definicja WODA PODZŁOŻOWA: Woda podzłożowa
Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym podścielającym złoże surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda złożowa, → Woda śródzłożowa, →Woda nadzłożowa.[TB].

Słownik Woda Do Nawodnień:
Znaczenie Woda do nawodnień Woda stosowana do nawadniania gleb i podlewania roślin.[AM woda podzłożowa.
Słownik Wodochłonność Higroskopijna:
Znaczenie higroskopijna Umiejętność adsorbowania pary wodnej poprzez ziarna mineralne. Zależy od wielkości ziarn budujących skałę, jej składu mineralnego, wilgotności powietrza, temperatury i ciśnienia. Jest woda podzłożowa.
Słownik Właściwości Fizykochemiczne (Wód):
Znaczenie Właściwości fizykochemiczne (wód) Zespół cech fizycznych i chemicznych charakteryzujących wody. Definicja w.f. jest rozszerzone niekiedy o skład chemiczny wody.[AM woda podzłożowa.
Słownik Wypływ Krasowy:
Znaczenie powstaje na drodze cyrkulacji zwanej resurgencyjną. Wody potoku, trafiając w dnie koryta na → ponory, wlewają się w nie i płyną pod dnem doliny, pojawiając się ponownie na powierzchni w → źródłach woda podzłożowa.
Słownik Woda Fluorkowa:
Znaczenie Woda fluorkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1,0 mg/dm3 jonu fluorkowego (F–).[JD woda podzłożowa.

Czym jest Woda podzłożowa znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: