Woda przegrzana co to jest
Co to jest Woda przegrzana. Wyjaśnienie temperaturze wyższej niż 100°C występująca w głębokich.

Czy przydatne?

Co to jest Przegrzana Woda

Definicja WODA PRZEGRZANA: Woda przegrzana
Woda o temperaturze wyższej niż 100°C występująca w głębokich strefach wodonośnych, zwłaszcza w obszarach aktywnego wulkanizmu.[JD].

Słownik Węglany:
Znaczenie nazwa wszystkich jonów występujących w naturalnych wodach, zawierających człon . Upraszczając, to jest zwykle suma jonów wodorowęglanowych (→ jon wodorowęglanowy) i jonów dwuwęglanowych (→ jon woda przegrzana.
Słownik Wykładnik Stężenia Jonów Wodorowych PH:
Znaczenie jonów wodorowych pH Niekorzystny logarytm ze stężenia jonów wodorowych (→ jon hydroniowy) pozwalający określić kwasowość roztworów wodnych. Powszechnie używany jako parametr jakości → wód naturalnych woda przegrzana.
Słownik Woda Bromkowa:
Znaczenie Woda bromkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 5 mg/dm3 jonu bromkowego (Br–).[JD woda przegrzana.
Słownik Węgiel Ogólny:
Znaczenie Węgiel ogólny Parametr zanieczyszczenia wody określany jako suma ogólnego węgla organicznego i →węgla ogólnego nieorganicznego występującego w wodzie.[AM woda przegrzana.
Słownik Wody Publiczne:
Znaczenie stanowiące własność Skarbu Państwa, do których należą: morze terytorialne, śródlądowe wody powierzchniowe, wody podziemne, o ile ustawa Prawo wodne nie stanowi inaczej, i inne wody śródlądowe na woda przegrzana.

Czym jest Woda przegrzana znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: