Woda resztkowa co to jest
Co to jest Woda resztkowa. Wyjaśnienie podziemna, która mimo drenażu górotworu otaczającego.

Czy przydatne?

Co to jest Resztkowa Woda

Definicja WODA RESZTKOWA: Woda resztkowa
1. Woda podziemna, która mimo drenażu górotworu otaczającego wyrobiska kopalni nie została z niego usunięta i ujawnia się dopiero w czasie eksploatacji złoża. → Zawodnienie kopalni, → Warunki hydrogeologiczne złoża. 2. W geochemii – woda pomagmowa.[TB].

Słownik Wymiana Jonowa:
Znaczenie Mechanizm zachodzący powszechnie w układzie współdziałania wód i skał, opierający na równoczesnej → desorpcji jednych jonów i na ich miejsce → adsorpcji innych. W.j. jest na ogół reakcją odwracalną woda resztkowa.
Słownik Warunki Hydrogeochemiczne:
Znaczenie hydrogeochemiczne Warunki decydujące o przebiegu → mechanizmów hydrogeochemicznych. Obejmują zarówno wodę, jak i substancje w niej występujące i ośrodek skalny, gdzie występują wody podziemne.[AM woda resztkowa.
Słownik Wody Publiczne:
Znaczenie stanowiące własność Skarbu Państwa, do których należą: morze terytorialne, śródlądowe wody powierzchniowe, wody podziemne, o ile ustawa Prawo wodne nie stanowi inaczej, i inne wody śródlądowe na woda resztkowa.
Słownik Woda Przechłodzona:
Znaczenie Woda przechłodzona Woda podziemna o temperaturze niższej niż 0°C, występująca w obszarach wiecznej marzłoci.[JD woda resztkowa.
Słownik Wody Podziemne Naporowe:
Znaczenie naporowe w.p. napięte (o naporowym zwierciadle), Wody podziemne w warstwach wodonośnych przykrytych utworami słabo przepuszczalnymi albo nieprzepuszczalnymi, z ciśnieniem hydrostatycznym w stropie woda resztkowa.

Czym jest Woda resztkowa znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: