Woda siarczanowa co to jest
Co to jest Woda siarczanowa. Wyjaśnienie składzie chemicznym z dominacją →jonu siarczanowego. W.

Czy przydatne?

Co to jest Siarczanowa Woda

Definicja WODA SIARCZANOWA: Woda siarczanowa
Woda o składzie chemicznym z dominacją →jonu siarczanowego. W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta znaczy przekroczenie 70% mvali stężeń podstawowych anionów. W.s. o tak wysokich względnych stężeniach siarczanów są spotykane bardzo rzadko w naturalnych warunkach.[AM].

Słownik Woda Okalająca (Naft.):
Znaczenie Woda okalająca (naft.) Woda występująca poza konturem złoża ropy naftowej albo gazu ziemnego.[AR woda siarczanowa.
Słownik Wydatek Jednostkowy Studni Q; Wydajność Jednostkowa Studni, Debit S.:
Znaczenie studni q; wydajność jednostkowa studni, debit s. Koszt studni przeliczony na 1 m → depresji. Ustala się go ze wzoru: gdzie: Q – wydajność studni [L3T–1], s – depresja zwierciadła wód podziemnych w woda siarczanowa.
Słownik Woda Zawieszona:
Znaczenie Woda podziemna wolna, tworząca w strefie aeracji lokalne zbiorowisko nad stropem soczewki utworów nieprzepuszczalnych albo słabo przepuszczalnych, którego zasoby zmieniają się pod wpływem opadów i woda siarczanowa.
Słownik Wentylacja Gruntu; Ekstrakcja Powietrza Porowego:
Znaczenie ekstrakcja powietrza porowego Sposób oczyszczania gruntu in situ, polegająca na zatłaczaniu powietrza do → strefy aeracji w celu stymulacji parowania lotnych substancji organicznych, z częściową ich woda siarczanowa.
Słownik Współczynnik Filtracji Pionowej Kz:
Znaczenie filtracji pionowej kz Współczynnik filtracji wyznaczany przy przepływie, przesiąkaniu pionowym, w tym poprzez utwory izolujące niewodonośne: słabo, pół- i nieprzepuszczalne. Odzwierciedla wówczas woda siarczanowa.

Czym jest Woda siarczanowa znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: