Woda służąca do zaopatrzenia co to jest
Co to jest Woda służąca do zaopatrzenia (ludności). Wyjaśnienie zaopatrzenia (ludności) Woda.

Czy przydatne?

Co to jest Woda służąca do zaopatrzenia (ludności)

Definicja WODA SŁUŻĄCA DO ZAOPATRZENIA (LUDNOŚCI): Woda wykorzystywana do zaopatrzenia (ludności)
Woda, zazwyczaj po oczyszczeniu (w stacji uzdatniania), przekazywana do sieci wodociągowej albo do zapasowego zbiornika, przeważnie wykorzystywana do aopatrzenia ludności. → Woda użytkowa.[AM].

Słownik Współczynnik Porowatości N:
Znaczenie porowatości n Ilościowe ustalenie porowatości wyrażone stosunkiem sumarycznej objętości przestrzeni porowej do całkowitej objętości próbki skały. Ustala się go ze wzoru: gdzie: Vp – objętość woda służąca do zaopatrzenia (ludności).
Słownik Wody Podziemne; Woda Podziemna:
Znaczenie woda podziemna Wody występujące w skałach skorupy ziemskiej. Kluczowa ich część pochodzi z → infiltracji opadów atmosferycznych (niekiedy również wód powierzchniowych), w małym stopniu z → woda służąca do zaopatrzenia (ludności).
Słownik Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne WWA:
Znaczenie węglowodory aromatyczne WWA Związki organiczne składają się z kilku pierścieni benzenowych (nie mniej jednak sąsiednie pierścienie mają wspólne dwa atomy węgla), niekiedy także pierścieni woda służąca do zaopatrzenia (ludności).
Słownik Wskaźniki Zanieczyszczenia Środowiska:
Znaczenie zanieczyszczenia środowiska Substancje zarówno naturalne, występujące w środowisku, jak i sztuczne (zsyntetyzowane poprzez człowieka), których obecność albo/i poziom stężenia są używane do oceny woda służąca do zaopatrzenia (ludności).
Słownik Wiek Wody Podziemnej; Czas Pobytu:
Znaczenie podziemnej; czas pobytu Ustalenie umowne oznaczające czas, jaki upłynął od infiltracji wody atmosferycznej albo od zamknięcia wody zawartej w osadach dennych zbiornika poprzez serię osadów woda służąca do zaopatrzenia (ludności).

Czym jest Woda służąca do zaopatrzenia znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: