Woda surowa; woda co to jest
Co to jest Woda surowa; woda nieuzdatniona. Wyjaśnienie nieuzdatniona Woda, zwykle naturalna, nie.

Czy przydatne?

Co to jest Woda surowa; woda nieuzdatniona

Definicja WODA SUROWA; WODA NIEUZDATNIONA: Woda surowa; woda nieuzdatniona
Woda, zwykle naturalna, nie poddana żadnym mechanizmom uzdatniającym, niekiedy niesłusznie utożsamiana z wodą naturalną. Definicja stosowane dla podkreślenia, iż nie poddano wody mechanizmom uzdatniającym. W.s. może posiadać cechy → wody pitnej, lecz może być także zanieczyszczona antropogenicznie albo geogenicznie i nie mieć takich cech. → Wody naturalne, → Uzdatnianie wody.[AM].

Słownik Woda Bromkowa:
Znaczenie Woda bromkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 5 mg/dm3 jonu bromkowego (Br–).[JD woda surowa; woda nieuzdatniona.
Słownik Wskaźnik Zmienności Źródła R:
Znaczenie źródła R Ilościowe ustalenie zmienności wydajności źródła wyrażone stosunkiem wydajności maksymalnej Qmax do minimalnej Qmin w danym okresie. Maillet wprowadził definicja parametru zmienności woda surowa; woda nieuzdatniona.
Słownik Wysokość Piezometryczna Hs; Wysokość Ciśnienia:
Znaczenie piezometryczna Hs; wysokość ciśnienia Wysokość słupa wody wyrażająca ciśnienie hydrostatyczne w punkcie pomiaru dzięki → piezometru: gdzie: p – ciśnienie [ML–1T–2], ρ – gęstość wody [ML–3], g – woda surowa; woda nieuzdatniona.
Słownik Właściwości Organoleptyczne (Wód):
Znaczenie organoleptyczne (wód) Właściwości wód rozpoznawane bezpośrednio dzięki zmysłów: smaku, wzroku, powonienia. W.o. to w pierwszej kolejności: → smak i posmak wody, → barwa, → przezroczystość i → mętność woda surowa; woda nieuzdatniona.
Słownik Wydatek Jednostkowy Studni Q; Wydajność Jednostkowa Studni, Debit S.:
Znaczenie studni q; wydajność jednostkowa studni, debit s. Koszt studni przeliczony na 1 m → depresji. Ustala się go ze wzoru: gdzie: Q – wydajność studni [L3T–1], s – depresja zwierciadła wód podziemnych w woda surowa; woda nieuzdatniona.

Czym jest Woda surowa; woda znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: