Woda swota; woda specyficzna co to jest
Co to jest Woda swoista; woda specyficzna. Wyjaśnienie specyficzna → Woda lecznicza (→ woda.

Czy przydatne?

Co to jest Woda swoista; woda specyficzna

Definicja WODA SWOISTA; WODA SPECYFICZNA: Woda swoista; woda specyficzna
→ Woda lecznicza (→ woda mineralna albo →woda niskozmineralizowana) zawierająca jeden albo więcej składników farmakologicznie czynnych w ilościach nie niższych niż → współczynniki farmakodynamiczne tych składników i/ albo woda termalna (→ wody termalne).[JD].

Słownik Wody Reliktowe; W. Szczątkowe,W. Pogrzebane, W. Kopalne:
Znaczenie szczątkowe,w. pogrzebane, w. kopalne Wody uwięzione w skałach, powstałe w dawnych epokach geologicznych, kompletnie izolowane od wpływu czynników zewnętrznych. Genetycznie wyróżnia się → wody woda swoista; woda specyficzna.
Słownik Woda Glebowa:
Znaczenie podziemna zawarta w warstwie gleby raczej w formie wody związanej (→ woda błonkowata, → woda higroskopijna). Przy większym nasyceniu gleby występuje także jako woda wolna, która może zanikać w woda swoista; woda specyficzna.
Słownik Wywierzysko:
Znaczenie źródło krasowe stałe albo okresowe wyprowadzające na powierzchnię ziemi wody podziemne raczej na drodze głębokiej i dalekiej cyrkulacji wód. → Źródło, → Wody krasowe, → Wypływ krasowy.[TB i DM woda swoista; woda specyficzna.
Słownik Właściwości Fizykochemiczne (Wód):
Znaczenie Właściwości fizykochemiczne (wód) Zespół cech fizycznych i chemicznych charakteryzujących wody. Definicja w.f. jest rozszerzone niekiedy o skład chemiczny wody.[AM woda swoista; woda specyficzna.
Słownik Wrażliwość Zbiorników Wód Podziemnych:
Znaczenie zbiorników wód podziemnych Umowne ustalenie potencjalnego stopnia zagrożenia zbiornika wód podziemnych wynikającego z budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych i istnienia rzeczywistego albo woda swoista; woda specyficzna.

Czym jest Woda swoista; woda specyficzna znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: