Woda swota; woda specyficzna co to jest
Co to jest Woda swoista; woda specyficzna. Wyjaśnienie specyficzna → Woda lecznicza (→ woda.

Czy przydatne?

Co to jest Woda swoista; woda specyficzna

Definicja WODA SWOISTA; WODA SPECYFICZNA: Woda swoista; woda specyficzna
→ Woda lecznicza (→ woda mineralna albo →woda niskozmineralizowana) zawierająca jeden albo więcej składników farmakologicznie czynnych w ilościach nie niższych niż → współczynniki farmakodynamiczne tych składników i/ albo woda termalna (→ wody termalne).[JD].

Słownik Wody Syngenetyczne; Wody Synsedymentacyjne:
Znaczenie wody synsedymentacyjne Wody podziemne sedymentacyjne, równowiekowe ze skałami, gdzie występują, powstałe w konsekwencji mechanizmów lityfikacji, przekształcających luźne osady denne w zwięzłą skałę woda swoista; woda specyficzna.
Słownik Woda Kompakcyjna:
Znaczenie Woda kompakcyjna Woda wyciśnięta z utworów skalnych w konsekwencji redukcji przestrzeni porowej pod wpływem mechanizmów diagenezy osadów.[AR woda swoista; woda specyficzna.
Słownik Warunki Anoksyczne; Warunki Beztlenowe:
Znaczenie warunki beztlenowe Służące raczej poprzez biologów pośrednie określanie warunków beztlenowych wód naturalnych powierzchniowych i podziemnych. Znaczy warunki, gdzie brak jest w wodzie rozpuszczonego woda swoista; woda specyficzna.
Słownik Wody Epigenetyczne:
Znaczenie Wody epigenetyczne Wody podziemne młodsze od skał, gdzie występują.[AR woda swoista; woda specyficzna.
Słownik Wody Kopalniane:
Znaczenie Ogólna nazwa wód wypompowywanych z kopalni. Składają się na nie wody dopływające do wyrobisk górniczych z drenowanego górotworu (tak zwany dopływ naturalny) i wody technologiczne doprowadzane do woda swoista; woda specyficzna.

Czym jest Woda swoista; woda specyficzna znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: