Woda ultrasłodka co to jest
Co to jest Woda ultrasłodka. Wyjaśnienie podziemna o → mineralizacji nieprzekraczającej 0,2 g/dm3.

Czy przydatne?

Co to jest Ultrasłodka Woda

Definicja WODA ULTRASŁODKA: Woda ultrasłodka
Woda podziemna o → mineralizacji nieprzekraczającej 0,2 g/dm3. Niektórzy autorzy do w.u. zaliczają wody o mineralizacji mniejszej niż 0,1 g/dm3. Tak niski stopień mineralizacji wód wynika z odporności skał na rozpuszczanie i krótkiego czasu kontaktu z → wodonoścem, na przykład skały trzonu krystalicznego Tatr, skały magmowe i metamorficzne Sudetów. Udział → składników swoistych może kwalifikować w.u. do wód leczniczych. Typowym odpowiednikiem jest woda radonowa w Czerniawie Zdroju, której mineralizacja wynosi 0,06 g/dm3. Do ekipy w.u. należą także wody opadowe w obszarach nienarażonych na emisje bliskiego zasięgu.[TB i DM].

Słownik Wody Epigenetyczne:
Znaczenie Wody epigenetyczne Wody podziemne młodsze od skał, gdzie występują.[AR woda ultrasłodka.
Słownik Właściwości Hydrogeologiczne Skał:
Znaczenie hydrogeologiczne skał W.h.s. określają umiejętność do gromadzenia i przewodzenia wolnej wody poprzez skały. Wiąże się ona z występowaniem w skałach porów, szczelin i kawern. W zależności od rodzaju woda ultrasłodka.
Słownik Woda Przemysłowa:
Znaczenie Woda przemysłowa Każda woda stosowana w procesach przemysłowych albo nadająca się do zastosowania przemysłowego. Definicja używane przy ogólnych ocenach jakości wód podziemnych. → Ściek.[AM woda ultrasłodka.
Słownik Wodochłonność W:
Znaczenie Umiejętność utworów skalnych do pochłaniania i gromadzenia wody. Wyraża się ją stosunkiem objętości wody Vw wypełniającej próżnie do całkowitej objętości skały V: Wyróżnia się: → wodochłonność woda ultrasłodka.
Słownik Woda Konstytucyjna; Woda Związana Chemicznie:
Znaczenie woda związana chemicznie Woda związana chemicznie, występująca w minerałach w formie grup wodorotlenowych OH–. Usuwanie w.k. z minerału, na przykład pod wpływem wysokiej temperatury, prowadzi do woda ultrasłodka.

Czym jest Woda ultrasłodka znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: