Woda uzdatniona co to jest
Co to jest Woda uzdatniona. Wyjaśnienie przeprowadzonym procesie technologicznym, wskutek którego.

Czy przydatne?

Co to jest Uzdatniona Woda

Definicja WODA UZDATNIONA: Woda uzdatniona
Woda po przeprowadzonym procesie technologicznym, wskutek którego jej skład i właściwości zostały dostosowane do stawianych wymogów. → Uzdatnianie wody → Woda wykorzystywana do zaopatrzenia.[AM].

Słownik Woda Spągowa:
Znaczenie podziemna występująca pod spągiem wyrobiska górniczego i przedostająca się do wyrobiska z jego spągu pod wpływem → ciśnienia hydrostatycznego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Zawodnienie kopalni woda uzdatniona.
Słownik Współczynnik Porowatości N:
Znaczenie porowatości n Ilościowe ustalenie porowatości wyrażone stosunkiem sumarycznej objętości przestrzeni porowej do całkowitej objętości próbki skały. Ustala się go ze wzoru: gdzie: Vp – objętość woda uzdatniona.
Słownik Wody Publiczne:
Znaczenie stanowiące własność Skarbu Państwa, do których należą: morze terytorialne, śródlądowe wody powierzchniowe, wody podziemne, o ile ustawa Prawo wodne nie stanowi inaczej, i inne wody śródlądowe na woda uzdatniona.
Słownik Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne WWA:
Znaczenie węglowodory aromatyczne WWA Związki organiczne składają się z kilku pierścieni benzenowych (nie mniej jednak sąsiednie pierścienie mają wspólne dwa atomy węgla), niekiedy także pierścieni woda uzdatniona.
Słownik Woda Służąca Do Zaopatrzenia (Ludności):
Znaczenie do zaopatrzenia (ludności) Woda, zazwyczaj po oczyszczeniu (w stacji uzdatniania), przekazywana do sieci wodociągowej albo do zapasowego zbiornika, przeważnie wykorzystywana do aopatrzenia ludności woda uzdatniona.

Czym jest Woda uzdatniona znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: