Woda użytkowa; woda do celów co to jest
Co to jest Woda użytkowa; woda do celów gospodarczych. Wyjaśnienie gospodarczych Woda nadająca się.

Czy przydatne?

Co to jest Woda użytkowa; woda do celów gospodarczych

Woda użytkowa; woda do celów gospodarczych
Woda nadająca się do celów konsumpcyjnych i gospodarczych, na przykład na potrzeby komunalne (→ woda pitna), zaopatrzenia przemysłu, hodowli albo do nawodnień rolniczych. Użytkowane mogąbyć zarówno wody powierzchniowe, jak i → wody podziemne, w stanie surowym i po przeprowadzeniu uzdatniania (→uzdatnianie wody). Dla oceny przydatności wody do ustalonych celów wykonuje się różnego rodzaju → analizy wód, których wyniki porównuje się z obowiązującymi normami i przepisami (→ normy jakości wody pitnej). Przy ocenie możliwości użytkowania wód podziemnych, w okolicy jakości, ocenia się → zasoby wód, podatność wody na zanieczyszczenia i trwałość składu chemicznego. To ostatnie kryterium jest zawsze wnikliwie uwzględniane przy ocenie wód leczniczych (→ woda lecznicza), które stanowią specjalną kategorię w.u.[AM].

Czym jest Woda użytkowa; woda do celów znaczenie w Słownik definicje W