Woda użytkowa; woda do celów co to jest
Co to jest Woda użytkowa; woda do celów gospodarczych. Wyjaśnienie gospodarczych Woda nadająca się.

Czy przydatne?

Co to jest Woda użytkowa; woda do celów gospodarczych

Definicja WODA UŻYTKOWA; WODA DO CELÓW GOSPODARCZYCH: Woda użytkowa; woda do celów gospodarczych
Woda nadająca się do celów konsumpcyjnych i gospodarczych, na przykład na potrzeby komunalne (→ woda pitna), zaopatrzenia przemysłu, hodowli albo do nawodnień rolniczych. Użytkowane mogąbyć zarówno wody powierzchniowe, jak i → wody podziemne, w stanie surowym i po przeprowadzeniu uzdatniania (→uzdatnianie wody). Dla oceny przydatności wody do ustalonych celów wykonuje się różnego rodzaju → analizy wód, których wyniki porównuje się z obowiązującymi normami i przepisami (→ normy jakości wody pitnej). Przy ocenie możliwości użytkowania wód podziemnych, w okolicy jakości, ocenia się → zasoby wód, podatność wody na zanieczyszczenia i trwałość składu chemicznego. To ostatnie kryterium jest zawsze wnikliwie uwzględniane przy ocenie wód leczniczych (→ woda lecznicza), które stanowią specjalną kategorię w.u.[AM].

Słownik Woda Lecznicza:
Znaczenie Woda mineralna i/albo swoista odznaczająca się stałością cech fizycznych i chemicznych (w granicach dopuszczalnych wahań), nie budząca zastrzeżeń pod względem sanitarnym i określona jako lecznicza woda użytkowa; woda do celów gospodarczych.
Słownik Wody Podziemne Naporowe:
Znaczenie naporowe w.p. napięte (o naporowym zwierciadle), Wody podziemne w warstwach wodonośnych przykrytych utworami słabo przepuszczalnymi albo nieprzepuszczalnymi, z ciśnieniem hydrostatycznym w stropie woda użytkowa; woda do celów gospodarczych.
Słownik Właściwości Hydrogeologiczne Liczbowe:
Znaczenie hydrogeologiczne liczbowe W.h. charakteryzują liczbowo: parametry– wielkości charakterystyczne dla procesu, wskaźniki o podobnym znaczeniu (w. infiltracji, porowatości, krenologiczny), współczynniki woda użytkowa; woda do celów gospodarczych.
Słownik Wymogi Jakościowe Dla Wód Podziemnych:
Znaczenie jakościowe dla wód podziemnych Zestaw regulaminów obowiązujących w danym państwie, określających dopuszczalne wartości fizycznych i chemicznych właściwości wody i jej stan biologiczny i woda użytkowa; woda do celów gospodarczych.
Słownik Wyciągi Wodne:
Znaczenie Roztwory tworzące się po dłuższym okresie pozostawania próbki skały rozdrobnionej w wodzie destylowanej. Skład chemiczny w.w. może dostarczyć informacji o pochodzeniu wód porowych wyłączonych z woda użytkowa; woda do celów gospodarczych.

Czym jest Woda użytkowa; woda do celów znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: