Woda złożowa co to jest
Co to jest Woda złożowa. Wyjaśnienie towarzysząca złożu surowca mineralnego.Wprzypadku złóż ropy.

Czy przydatne?

Co to jest Złożowa Woda

Definicja WODA ZŁOŻOWA: Woda złożowa
Woda podziemna towarzysząca złożu surowca mineralnego.Wprzypadku złóż ropy naftowej to są stagnujące wody reliktowe, nie biorące udziału w cyklu hydrologicznym.→ Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda nadzłożowa, _ Woda śródzłożowa, → Woda podzłożowa. [TB, AR].

Słownik Woda Zmineralizowana:
Znaczenie Woda zmineralizowana Woda podziemna charakteryzująca się podwyższoną → mineralizacją (M > 1 g/dm3). → Woda niskozmineralizowana, → Woda mineralna.[AM woda złożowa.
Słownik Wody Powierzchniowe:
Znaczenie Wody powierzchniowe Ustalenie zbiorcze obejmujące wszystkie wody występujące na powierzchni: płynące cieki, stojące jeziora i sztuczne zbiorniki. →Wody podziemne (w węższym znaczeniu).[AK woda złożowa.
Słownik Woda Hipertermalna:
Znaczenie Woda hipertermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 40°C.[JD woda złożowa.
Słownik Wody Podziemne Swobodne; Wody Gruntowe:
Znaczenie swobodne; wody gruntowe Wody podziemne ograniczone od góry (strop) swobodnym zwierciadłem i → strefą aeracji, a od dołu (spąg) pierwszym poziomem słabo przepuszczalnym albo nieprzepuszczalnym woda złożowa.
Słownik Wyciągi Wodne:
Znaczenie Roztwory tworzące się po dłuższym okresie pozostawania próbki skały rozdrobnionej w wodzie destylowanej. Skład chemiczny w.w. może dostarczyć informacji o pochodzeniu wód porowych wyłączonych z woda złożowa.

Czym jest Woda złożowa znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: