Woda złożowa co to jest
Co to jest Woda złożowa. Wyjaśnienie towarzysząca złożu surowca mineralnego.Wprzypadku złóż ropy.

Czy przydatne?

Co to jest Złożowa Woda

Definicja WODA ZŁOŻOWA: Woda złożowa
Woda podziemna towarzysząca złożu surowca mineralnego.Wprzypadku złóż ropy naftowej to są stagnujące wody reliktowe, nie biorące udziału w cyklu hydrologicznym.→ Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda nadzłożowa, _ Woda śródzłożowa, → Woda podzłożowa. [TB, AR].

Słownik Wydajność Źródła; Wydatek Ź., Debit Ź.:
Znaczenie koszt ź., debit ź. Liczba wody wypływająca ze źródła, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących → reżim źródła. O. Meinzer na woda złożowa.
Słownik Wyciągi Wodne:
Znaczenie Roztwory tworzące się po dłuższym okresie pozostawania próbki skały rozdrobnionej w wodzie destylowanej. Skład chemiczny w.w. może dostarczyć informacji o pochodzeniu wód porowych wyłączonych z woda złożowa.
Słownik Waloryzacja Zbiorników Wód Podziemnych:
Znaczenie zbiorników wód podziemnych Mechanizm rankingowej oceny zbiorników po przyporządkowaniu im umownych wag punktowych za takie cechy, jak: dostępność, stopień odizolowania, zasobność i jakość wód woda złożowa.
Słownik Woda Surowa; Woda Nieuzdatniona:
Znaczenie nieuzdatniona Woda, zwykle naturalna, nie poddana żadnym mechanizmom uzdatniającym, niekiedy niesłusznie utożsamiana z wodą naturalną. Definicja stosowane dla podkreślenia, iż nie poddano wody woda złożowa.
Słownik Współczynnik Szczelinowatości D:
Znaczenie szczelinowatości d Relacja sumarycznej powierzchni szczelin do rozpatrywanej powierzchni skały. Ustala go wzór: gdzie: Σl – sumaryczna długość szczelin w obrębie badanej powierzchni skały [L], F – woda złożowa.

Czym jest Woda złożowa znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: