Wodochłonność całkowita co to jest
Co to jest Wodochłonność całkowita; wodochłonność ogólna. Wyjaśnienie wodochłonność ogólna Relacja.

Czy przydatne?

Co to jest Wodochłonność całkowita; wodochłonność ogólna

Definicja WODOCHŁONNOŚĆ CAŁKOWITA; WODOCHŁONNOŚĆ OGÓLNA: Wodochłonność całkowita; wodochłonność ogólna
Relacja całkowitej objętości wody związanej i wolnej występującej w skale do całkowitej objętości skały wyrażony w %. → Wodochłonność.[TB i DM].

Słownik Woda Jodkowa:
Znaczenie Woda jodkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1,0 mg/dm3 jonu jodkowego (J–).[JD wodochłonność całkowita; wodochłonność ogólna.
Słownik Wskaźnik Frakcjonowania; Wskaźnik Udziału Składników Wody Morskiej W Wodzie Opadowej:
Znaczenie frakcjonowania; parametr udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej Wyznacznik określający proporcje stężeń składników zawartych w wodach opadowych do składników zawartych w wodach morskich wodochłonność całkowita; wodochłonność ogólna.
Słownik Woda Borowa:
Znaczenie Woda borowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 5 mg/dm3 kwasu metaborowego (HBO2).[JD wodochłonność całkowita; wodochłonność ogólna.
Słownik Wody Krasowe:
Znaczenie podziemne występujące w kawernach i kanałach stworzonych w wyniku agresywnego ługowania skał łatwo rozpuszczalnych, w pierwszej kolejności węglanowych. Mieszanym rodzajem w.k. są wody szczelinowo wodochłonność całkowita; wodochłonność ogólna.
Słownik Współczynnik Przepuszczalności Kp; Przepuszczalność, P. Wewnętrzna:
Znaczenie przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna Wyznacznik wyrażający przepuszczalność samego ośrodka porowatego niezależnie od właściwości płynu. Fizycznie wyraża objętość płynu o jednostkowej wodochłonność całkowita; wodochłonność ogólna.

Czym jest Wodochłonność całkowita znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: