Wodochłonność higroskopijna co to jest
Co to jest Wodochłonność higroskopijna. Wyjaśnienie Umiejętność adsorbowania pary wodnej poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest Higroskopijna Wodochłonność

Definicja WODOCHŁONNOŚĆ HIGROSKOPIJNA: Wodochłonność higroskopijna
Umiejętność adsorbowania pary wodnej poprzez ziarna mineralne. Zależy od wielkości ziarn budujących skałę, jej składu mineralnego, wilgotności powietrza, temperatury i ciśnienia. Jest odwrotnie proporcjonalna do średnicy ziarn. → Wodochłonność.[TB i DM].

Słownik Woda Lecznicza:
Znaczenie Woda mineralna i/albo swoista odznaczająca się stałością cech fizycznych i chemicznych (w granicach dopuszczalnych wahań), nie budząca zastrzeżeń pod względem sanitarnym i określona jako lecznicza wodochłonność higroskopijna.
Słownik Wody Powierzchniowe:
Znaczenie Wody powierzchniowe Ustalenie zbiorcze obejmujące wszystkie wody występujące na powierzchni: płynące cieki, stojące jeziora i sztuczne zbiorniki. →Wody podziemne (w węższym znaczeniu).[AK wodochłonność higroskopijna.
Słownik Waloryzacja Zbiorników Wód Podziemnych:
Znaczenie zbiorników wód podziemnych Mechanizm rankingowej oceny zbiorników po przyporządkowaniu im umownych wag punktowych za takie cechy, jak: dostępność, stopień odizolowania, zasobność i jakość wód wodochłonność higroskopijna.
Słownik Współczynnik Porowatości N:
Znaczenie porowatości n Ilościowe ustalenie porowatości wyrażone stosunkiem sumarycznej objętości przestrzeni porowej do całkowitej objętości próbki skały. Ustala się go ze wzoru: gdzie: Vp – objętość wodochłonność higroskopijna.
Słownik Warstwa Elektryczna Podwójna; Dyfuzyjna Warstwa Podwójna:
Znaczenie podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna Struktura jonowa na granicy między fazą mineralną stałą a roztworem elektrolitów (na przykład → wodą podziemną). Etap stała o ładunku ujemnym gromadzi kationy z wodochłonność higroskopijna.

Czym jest Wodochłonność higroskopijna znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: