Wodochłonność higroskopijna co to jest
Co to jest Wodochłonność higroskopijna. Wyjaśnienie Umiejętność adsorbowania pary wodnej poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest Higroskopijna Wodochłonność

Definicja WODOCHŁONNOŚĆ HIGROSKOPIJNA: Wodochłonność higroskopijna
Umiejętność adsorbowania pary wodnej poprzez ziarna mineralne. Zależy od wielkości ziarn budujących skałę, jej składu mineralnego, wilgotności powietrza, temperatury i ciśnienia. Jest odwrotnie proporcjonalna do średnicy ziarn. → Wodochłonność.[TB i DM].

Słownik Woda Siarczanowa:
Znaczenie Woda o składzie chemicznym z dominacją →jonu siarczanowego. W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta znaczy przekroczenie 70% mvali stężeń podstawowych anionów. W.s. o tak wysokich wodochłonność higroskopijna.
Słownik Woda Niskozmineralizowana:
Znaczenie niskozmineralizowana Definicja potoczne określające wodę o niewysokiej mineralizacji, umożliwiającej użytkowanie wody do celów pitnych. Wg obowiązujących regulaminów → sucha pozostałość w.n. nie może wodochłonność higroskopijna.
Słownik Współczynnik Równoziarnistości:
Znaczenie równoziarnistości, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, parametr wodochłonność higroskopijna.
Słownik Węglany:
Znaczenie nazwa wszystkich jonów występujących w naturalnych wodach, zawierających człon . Upraszczając, to jest zwykle suma jonów wodorowęglanowych (→ jon wodorowęglanowy) i jonów dwuwęglanowych (→ jon wodochłonność higroskopijna.
Słownik Wskaźnik Porowatości E:
Znaczenie porowatości e Ilościowe ustalenie porowatości wyrażone stosunkiem objętości przestrzeni porowej do objętości szkieletu skalnego. Ustala się go ze wzoru: gdzie: Vp – objętość przestrzeni porowej [L3 wodochłonność higroskopijna.

Czym jest Wodochłonność higroskopijna znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: