Wodochłonność kapilarna co to jest
Co to jest WODOCHŁONNOŚĆ KAPILARNA. Wyjaśnienie Umiejętność do gromadzenia i utrzymywania poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest Kapilarna Wodochłonność

Definicja WODOCHŁONNOŚĆ KAPILARNA: Wodochłonność kapilarna
Umiejętność do gromadzenia i utrzymywania poprzez skałę wody wolnej w strefie wzniosu kapilarnego. → Wodochłonność, → Woda kapilarna.[TB i DM].

Słownik Wznoszenie Się (Wznios) Zwierciadła Wód Podziemnych; Podnoszenie Się Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych Ruch zwierciadła wód podziemnych ku górze spowodowany czynnikami naturalnymi (zasilanie) albo sztucznymi (ustanie wodochłonność kapilarna co to jest.
Słownik Woda Homeotermalna; Woda Izotermalna:
Znaczenie Woda homeotermalna; woda izotermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 35°C i równej albo niższej od 40°C.[JD wodochłonność kapilarna definicja.
Słownik Współczynnik Szczelinowatości D:
Znaczenie szczelinowatości d Relacja sumarycznej powierzchni szczelin do rozpatrywanej powierzchni skały. Ustala go wzór: gdzie: Σl – sumaryczna długość szczelin w obrębie badanej powierzchni skały [L], F – wodochłonność kapilarna co znaczy.
Słownik Woda Chłodząca; Woda Chłodnicza:
Znaczenie Woda chłodząca; woda chłodnicza Woda stosowana do chłodzenia urządzeń technicznych. Używana do pochłaniania i usuwania ciepła.[AM wodochłonność kapilarna słownik.
Słownik Wodonośność:
Znaczenie Właściwość utworów skalnych przejawiająca się w ich umiejętności do gromadzenia, przewodzenia i oddawania wody wolnej. Wodonośność skały zależy od jej właściwości hydrogeologicznych (→ porowatość, → wodochłonność kapilarna znaczenie.

Czym jest Wodochłonność kapilarna znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: