Wodochłonność W co to jest
Co to jest Wodochłonność W. Wyjaśnienie utworów skalnych do pochłaniania i gromadzenia wody. Wyraża.

Czy przydatne?

Co to jest W Wodochłonność

Definicja WODOCHŁONNOŚĆ W: Wodochłonność W
Umiejętność utworów skalnych do pochłaniania i gromadzenia wody. Wyraża się ją stosunkiem objętości wody Vw wypełniającej próżnie do całkowitej objętości skały V: Wyróżnia się: → wodochłonność całkowitą (ogólną), → wodochłonność higroskopijną, →wodochłonność molekularną, → wodochłonność kapilarną. Wymiar: [1].[TB i DM].

Słownik Warunki Hydrogeochemiczne:
Znaczenie hydrogeochemiczne Warunki decydujące o przebiegu → mechanizmów hydrogeochemicznych. Obejmują zarówno wodę, jak i substancje w niej występujące i ośrodek skalny, gdzie występują wody podziemne.[AM wodochłonność w.
Słownik Wzbogacanie Zasobów (Sztuczne Zasilanie) Wód Podziemnych:
Znaczenie sztuczne zasilanie) wód podziemnych Dodatkowa, sztuczna → infiltracja wody do →poziomu wodonośnego celowo spowodowana dzięki szczególnych urządzeń (baseny, stawy i rowy infiltracyjne, studnie wodochłonność w.
Słownik Wskaźniki Hydrochemiczne:
Znaczenie hydrochemiczne Służące poprzez niektórych autorów wartości stosunków ilościowych składników → wód podziemnych informujące o pochodzeniu wód podziemnych i ich składników, a również o kontakcie tych wodochłonność w.
Słownik Wymiana Jonowa:
Znaczenie Mechanizm zachodzący powszechnie w układzie współdziałania wód i skał, opierający na równoczesnej → desorpcji jednych jonów i na ich miejsce → adsorpcji innych. W.j. jest na ogół reakcją odwracalną wodochłonność w.
Słownik Współczynnik Dyspersji D:
Znaczenie dyspersji D Składowe tensora dyspersji D w równaniu dyspersji, który jest zależny od właściwości substancji i warstwy wodonośnej. Kluczowe składowe są nazywane w.d. podłużnej i w.d. poprzecznej . W.d wodochłonność w.

Czym jest Wodochłonność W znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: