Wodonośność co to jest
Co to jest Wodonośność. Wyjaśnienie utworów skalnych przejawiająca się w ich umiejętności do.

Czy przydatne?

Co to jest Wodonośność

Definicja WODONOŚNOŚĆ: Wodonośność
Właściwość utworów skalnych przejawiająca się w ich umiejętności do gromadzenia, przewodzenia i oddawania wody wolnej. Wodonośność skały zależy od jej właściwości hydrogeologicznych (→ porowatość, → szczelinowatość, →krasowatość), wymiarów → wodonośca i dynamiki wód podziemnych.[TB i DM].

Słownik Wodór H:
Znaczenie gazowy występujący w wodach podziemnych w formie rozpuszczonej (H2)w małych ilościach, wchodzi gdyż łatwo w reakcje chemiczne. Spotykany w różnych warunkach i na różnej głębokości. Stężenia w. w wodonośność.
Słownik Woda Kondensacyjna:
Znaczenie Woda podziemna wolna albo związana, powstająca wskutek kondensacji (cząsteczkowej i termicznej) pary wodnej, charakteryzująca się bardzo małą zawartością substancji rozpuszczonych. → Geneza wód wodonośność.
Słownik Wskaźnik Przewodności:
Znaczenie Parametr przewodności >Przewodność.[TB i DM wodonośność.
Słownik Woda Stropowa:
Znaczenie podziemna występująca nad stropem wyrobiska górniczego i przedostająca się do niego ze stropu pod wpływem siły grawitacji. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Zawodnienie kopalni.[TB wodonośność.
Słownik Woda Borowa:
Znaczenie Woda borowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 5 mg/dm3 kwasu metaborowego (HBO2).[JD wodonośność.

Czym jest Wodonośność znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: