Wodór H co to jest
Co to jest Wodór H. Wyjaśnienie występujący w wodach podziemnych w formie rozpuszczonej (H2)w.

Czy przydatne?

Co to jest H Wodór

Definicja WODÓR H: Wodór H
Pierwiastek gazowy występujący w wodach podziemnych w formie rozpuszczonej (H2)w małych ilościach, wchodzi gdyż łatwo w reakcje chemiczne. Spotykany w różnych warunkach i na różnej głębokości. Stężenia w. w płytko występujących wodach podziemnych nie przekraczają zazwyczaj 10–4% wszystkich gazów. W wodach zasilanych infiltracyjnie w. może być pochodzenia atmosferycznego, a na większej głębokości geogenicznego. Pojawia się tam jako sukces odgazowania podłoża i różnego typu mechanizmów geochemicznych (na przykład reakcji wody z kwaśnymi solami żelaza albo →radiolizy wody). Nadaje wodom charakter redukcyjny. W wodach podziemych w. występuje także w formie jonów H+ (→ odczyn wody) i w formie innych rozpuszczonych związków, ((na przykład → metanu.[AM].

Słownik Właściwości Fizyczne (Wód):
Znaczenie fizyczne (wód) Zespół cech fizycznych wody. Głównymi w.f. wód podziemnych są: → przewodność elektrolityczna właściwa, radoczynność (→ woda radoczynna), → gęstość i lepkość wody i jej → temperatura wodór h.
Słownik Wodonosiec; Poziom Wodonośny, Horyzont Wodonośny, Kolektor:
Znaczenie wodonośny, horyzont wodonośny, kolektor Geologiczne środowisko wód podziemnych zdolne do gromadzenia w sobie wody wolnej i jej przewodzenia i oddawania. Wodonoścem może być → warstwa wodonośna wodór h.
Słownik Woda Kompakcyjna:
Znaczenie Woda kompakcyjna Woda wyciśnięta z utworów skalnych w konsekwencji redukcji przestrzeni porowej pod wpływem mechanizmów diagenezy osadów.[AR wodór h.
Słownik Wskaźnik Nasycenia Roztworu SI:
Znaczenie roztworu SI Miara stanu nasycenia wód podziemnych względem minerałów pozostających w kontakcie z wodą. W.n. ustala się wg formuły: SI = log (IAP/KT) gdzie: IAP – iloczyn jonowy obliczany na podstawie wodór h.
Słownik Woda Złożowa:
Znaczenie podziemna towarzysząca złożu surowca mineralnego.Wprzypadku złóż ropy naftowej to są stagnujące wody reliktowe, nie biorące udziału w cyklu hydrologicznym.→ Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda wodór h.

Czym jest Wodór H znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: