Wodór H co to jest
Co to jest Wodór H. Wyjaśnienie występujący w wodach podziemnych w formie rozpuszczonej (H2)w.

Czy przydatne?

Co to jest H Wodór

Definicja WODÓR H: Wodór H
Pierwiastek gazowy występujący w wodach podziemnych w formie rozpuszczonej (H2)w małych ilościach, wchodzi gdyż łatwo w reakcje chemiczne. Spotykany w różnych warunkach i na różnej głębokości. Stężenia w. w płytko występujących wodach podziemnych nie przekraczają zazwyczaj 10–4% wszystkich gazów. W wodach zasilanych infiltracyjnie w. może być pochodzenia atmosferycznego, a na większej głębokości geogenicznego. Pojawia się tam jako sukces odgazowania podłoża i różnego typu mechanizmów geochemicznych (na przykład reakcji wody z kwaśnymi solami żelaza albo →radiolizy wody). Nadaje wodom charakter redukcyjny. W wodach podziemych w. występuje także w formie jonów H+ (→ odczyn wody) i w formie innych rozpuszczonych związków, ((na przykład → metanu.[AM].

Słownik Warunki Utleniająco-Redukcyjne:
Znaczenie redukcyjne Warunki występujące w wodach naturalnych, określane wartością potencjału redoks Eh albo skali redoks rH. → Strefa utleniająca, → Strefa redukcyjna, → Środowisko utleniające, →Środowisko wodór h.
Słownik Współczynnik Odsączalności Μ:
Znaczenie odsączalności μ Współczynnik, który jest miarą → odsączalności grawitacyjnej. Wyraża go relacja: gdzie: Vo – objętość wody odsączanej ze skały [L3], V – objętość skały [L3]. W.o. jest liczbą zmienną wodór h.
Słownik Woda Twarda:
Znaczenie znacznym stężeniu rozpuszczonych soli wapnia i magnezu i glinu, żelaza, manganu, strontu, baru i cynku. W Polsce przyjmuje się, iż jeżeli łączna liczba soli wymienionych pierwiastków w przeliczeniu wodór h.
Słownik Wywierzysko:
Znaczenie źródło krasowe stałe albo okresowe wyprowadzające na powierzchnię ziemi wody podziemne raczej na drodze głębokiej i dalekiej cyrkulacji wód. → Źródło, → Wody krasowe, → Wypływ krasowy.[TB i DM wodór h.
Słownik Woda Martwa:
Znaczenie Woda martwa → Wody stagnujące. Termin ten stosuje się regularnie do wód pozbawionych określonego radionuklidu, na przykład → trytu albo → radiowęgla. [ AM, JD wodór h.

Czym jest Wodór H znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: