Wodór H co to jest
Co to jest Wodór H. Wyjaśnienie występujący w wodach podziemnych w formie rozpuszczonej (H2)w.

Czy przydatne?

Co to jest H Wodór

Definicja WODÓR H: Wodór H
Pierwiastek gazowy występujący w wodach podziemnych w formie rozpuszczonej (H2)w małych ilościach, wchodzi gdyż łatwo w reakcje chemiczne. Spotykany w różnych warunkach i na różnej głębokości. Stężenia w. w płytko występujących wodach podziemnych nie przekraczają zazwyczaj 10–4% wszystkich gazów. W wodach zasilanych infiltracyjnie w. może być pochodzenia atmosferycznego, a na większej głębokości geogenicznego. Pojawia się tam jako sukces odgazowania podłoża i różnego typu mechanizmów geochemicznych (na przykład reakcji wody z kwaśnymi solami żelaza albo →radiolizy wody). Nadaje wodom charakter redukcyjny. W wodach podziemych w. występuje także w formie jonów H+ (→ odczyn wody) i w formie innych rozpuszczonych związków, ((na przykład → metanu.[AM].

Słownik Woda Kwasowęglowa:
Znaczenie Woda kwasowęglowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca od 250 do 999 mg/dm3 wolnego CO2. → Szczawa.[JD wodór h.
Słownik Woda Resztkowa:
Znaczenie Woda podziemna, która mimo drenażu górotworu otaczającego wyrobiska kopalni nie została z niego usunięta i ujawnia się dopiero w czasie eksploatacji złoża. → Zawodnienie kopalni, → Warunki wodór h.
Słownik Wody Powierzchniowe:
Znaczenie Wody powierzchniowe Ustalenie zbiorcze obejmujące wszystkie wody występujące na powierzchni: płynące cieki, stojące jeziora i sztuczne zbiorniki. →Wody podziemne (w węższym znaczeniu).[AK wodór h.
Słownik Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne WWA:
Znaczenie węglowodory aromatyczne WWA Związki organiczne składają się z kilku pierścieni benzenowych (nie mniej jednak sąsiednie pierścienie mają wspólne dwa atomy węgla), niekiedy także pierścieni wodór h.
Słownik Wyciągi Wodne:
Znaczenie Roztwory tworzące się po dłuższym okresie pozostawania próbki skały rozdrobnionej w wodzie destylowanej. Skład chemiczny w.w. może dostarczyć informacji o pochodzeniu wód porowych wyłączonych z wodór h.

Czym jest Wodór H znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: