Wody epigenetyczne co to jest
Co to jest Wody epigenetyczne. Wyjaśnienie Wody epigenetyczne Wody podziemne młodsze od skał, gdzie.

Czy przydatne?

Co to jest Epigenetyczne Wody

Definicja WODY EPIGENETYCZNE: Wody epigenetyczne
Wody podziemne młodsze od skał, gdzie występują.[AR].

Słownik Wody Prywatne:
Znaczenie mogą być wody stojące w stawach, jeziorach, wody w studniach znajdujących się na prywatnych gruntach, wody w kanałach i rowach melioracyjnych o szerokości w dnie do 1,5 m. Wody te stanowią własność wody epigenetyczne.
Słownik Woda Homeotermalna; Woda Izotermalna:
Znaczenie Woda homeotermalna; woda izotermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 35°C i równej albo niższej od 40°C.[JD wody epigenetyczne.
Słownik Współczynnik Filtracji Pionowej Kz:
Znaczenie filtracji pionowej kz Współczynnik filtracji wyznaczany przy przepływie, przesiąkaniu pionowym, w tym poprzez utwory izolujące niewodonośne: słabo, pół- i nieprzepuszczalne. Odzwierciedla wówczas wody epigenetyczne.
Słownik Współczynnik Adsorpcji Sodu WAS:
Znaczenie adsorpcji sodu WAS Współczynnik służący do oceny jakości wody wykorzystywanej do nawodnień rolniczych. Wyraża względne stężenie jonów sodowych biorących udział w reakcjach wymiennych z glebą:[AM wody epigenetyczne.
Słownik Wzbogacanie Zasobów (Sztuczne Zasilanie) Wód Podziemnych:
Znaczenie sztuczne zasilanie) wód podziemnych Dodatkowa, sztuczna → infiltracja wody do →poziomu wodonośnego celowo spowodowana dzięki szczególnych urządzeń (baseny, stawy i rowy infiltracyjne, studnie wody epigenetyczne.

Czym jest Wody epigenetyczne znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: