Wody juwenilne; wody co to jest
Co to jest Wody juwenilne; wody dziewicze. Wyjaśnienie dziewicze Wody podziemne powstałe w czasie.

Czy przydatne?

Co to jest Wody juwenilne; wody dziewicze

Definicja WODY JUWENILNE; WODY DZIEWICZE: Wody juwenilne; wody dziewicze
Wody podziemne powstałe w czasie dyferencjacji magmy jako hydrotermalne roztwory wydzielane w ostatnim etapie procesu jej krzepnięcia. To są wody, które w skorupie ziemi albo na jej powierzchni pojawiają się po raz pierwszy i nie uczestniczyły przedtem w obiegu. → Geneza wód podziemnych.[TB i DM].

Słownik Wartość PH:
Znaczenie sposób wyrażania → odczynu wody jako ujemnego logarytmu aktywności jonów wodorowych, właściwie hydroniowych. W.pH wpływa na przebieg większości mechanizmów zachodzących w wodach podziemnych (tab. 9 wody juwenilne; wody dziewicze.
Słownik Woda Chłodząca; Woda Chłodnicza:
Znaczenie Woda chłodząca; woda chłodnicza Woda stosowana do chłodzenia urządzeń technicznych. Używana do pochłaniania i usuwania ciepła.[AM wody juwenilne; wody dziewicze.
Słownik Warunki Anoksyczne; Warunki Beztlenowe:
Znaczenie warunki beztlenowe Służące raczej poprzez biologów pośrednie określanie warunków beztlenowych wód naturalnych powierzchniowych i podziemnych. Znaczy warunki, gdzie brak jest w wodzie rozpuszczonego wody juwenilne; wody dziewicze.
Słownik Warunki Hydrogeologiczne; Reżim Hydrogeologiczny, Ustrój H.:
Znaczenie Warunki hydrogeologiczne; reżim hydrogeologiczny, ustrój h. Zespół cech charakteryzujących wody podziemne i środowisko ich występowania. →Środowisko hydrogeologiczne.[SK wody juwenilne; wody dziewicze.
Słownik Wykładnik Stężenia Jonów Wodorowych PH:
Znaczenie jonów wodorowych pH Niekorzystny logarytm ze stężenia jonów wodorowych (→ jon hydroniowy) pozwalający określić kwasowość roztworów wodnych. Powszechnie używany jako parametr jakości → wód naturalnych wody juwenilne; wody dziewicze.

Czym jest Wody juwenilne; wody dziewicze znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: