Wody juwenilne; wody co to jest
Co to jest Wody juwenilne; wody dziewicze. Wyjaśnienie dziewicze Wody podziemne powstałe w czasie.

Czy przydatne?

Co to jest Wody juwenilne; wody dziewicze

Definicja WODY JUWENILNE; WODY DZIEWICZE: Wody juwenilne; wody dziewicze
Wody podziemne powstałe w czasie dyferencjacji magmy jako hydrotermalne roztwory wydzielane w ostatnim etapie procesu jej krzepnięcia. To są wody, które w skorupie ziemi albo na jej powierzchni pojawiają się po raz pierwszy i nie uczestniczyły przedtem w obiegu. → Geneza wód podziemnych.[TB i DM].

Słownik Woda Kompakcyjna:
Znaczenie Woda kompakcyjna Woda wyciśnięta z utworów skalnych w konsekwencji redukcji przestrzeni porowej pod wpływem mechanizmów diagenezy osadów.[AR wody juwenilne; wody dziewicze.
Słownik Wrażliwość Zbiorników Wód Podziemnych:
Znaczenie zbiorników wód podziemnych Umowne ustalenie potencjalnego stopnia zagrożenia zbiornika wód podziemnych wynikającego z budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych i istnienia rzeczywistego albo wody juwenilne; wody dziewicze.
Słownik Woda Chlorkowa:
Znaczenie z dominacją → jonu chlorkowego. W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta znaczy przekroczenie nawet 70% mvali stężeń podstawowych anionów. Wody chlorkowe mają charakter wody juwenilne; wody dziewicze.
Słownik Wodór H:
Znaczenie gazowy występujący w wodach podziemnych w formie rozpuszczonej (H2)w małych ilościach, wchodzi gdyż łatwo w reakcje chemiczne. Spotykany w różnych warunkach i na różnej głębokości. Stężenia w. w wody juwenilne; wody dziewicze.
Słownik Współczynnik Pojemności Wodnej S; Współczynnik Zasobności:
Znaczenie pojemności wodnej S; współczynnik zasobności Relacja uwolnionej albo zmagazynowanej wody ΔV w warstwie wodonośnej do jej powierzchni A przypadający na jednostkową zmianę wysokości hydraulicznej ΔH: S wody juwenilne; wody dziewicze.

Czym jest Wody juwenilne; wody dziewicze znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: