Wody juwenilne; wody co to jest
Co to jest WODY JUWENILNE; WODY DZIEWICZE. Wyjaśnienie dziewicze Wody podziemne powstałe w czasie.

Czy przydatne?

Co to jest Wody juwenilne; wody dziewicze

Definicja WODY JUWENILNE; WODY DZIEWICZE: Wody juwenilne; wody dziewicze
Wody podziemne powstałe w czasie dyferencjacji magmy jako hydrotermalne roztwory wydzielane w ostatnim etapie procesu jej krzepnięcia. To są wody, które w skorupie ziemi albo na jej powierzchni pojawiają się po raz pierwszy i nie uczestniczyły przedtem w obiegu. → Geneza wód podziemnych.[TB i DM].

Słownik Warunki Początkowe:
Znaczenie Warunki początkowe Poprzez w.p. symulacji rozumie się rozkład wartości wysokości hydraulicznej we wnętrzu obszaru i zespół warunków brzegowych najpierw procesu nieustalonego.[MR wody juwenilne; wody dziewicze co znaczy.
Słownik Waloryzacja Zbiorników Wód Podziemnych:
Znaczenie zbiorników wód podziemnych Mechanizm rankingowej oceny zbiorników po przyporządkowaniu im umownych wag punktowych za takie cechy, jak: dostępność, stopień odizolowania, zasobność i jakość wód wody juwenilne; wody dziewicze krzyżówka.
Słownik Woda Przemysłowa:
Znaczenie Woda przemysłowa Każda woda stosowana w procesach przemysłowych albo nadająca się do zastosowania przemysłowego. Definicja używane przy ogólnych ocenach jakości wód podziemnych. → Ściek.[AM wody juwenilne; wody dziewicze co to jest.
Słownik Wskaźnik Zmienności Źródła R:
Znaczenie źródła R Ilościowe ustalenie zmienności wydajności źródła wyrażone stosunkiem wydajności maksymalnej Qmax do minimalnej Qmin w danym okresie. Maillet wprowadził definicja parametru zmienności wody juwenilne; wody dziewicze słownik.
Słownik Woda Hipertermalna:
Znaczenie Woda hipertermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 40°C.[JD wody juwenilne; wody dziewicze czym jest.

Czym jest Wody juwenilne; wody dziewicze znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: