Wody juwenilne; wody co to jest
Co to jest Wody juwenilne; wody dziewicze. Wyjaśnienie dziewicze Wody podziemne powstałe w czasie.

Czy przydatne?

Co to jest Wody juwenilne; wody dziewicze

Definicja WODY JUWENILNE; WODY DZIEWICZE: Wody juwenilne; wody dziewicze
Wody podziemne powstałe w czasie dyferencjacji magmy jako hydrotermalne roztwory wydzielane w ostatnim etapie procesu jej krzepnięcia. To są wody, które w skorupie ziemi albo na jej powierzchni pojawiają się po raz pierwszy i nie uczestniczyły przedtem w obiegu. → Geneza wód podziemnych.[TB i DM].

Słownik Wody Podziemne (W Węższym Znaczeniu):
Znaczenie węższym znaczeniu) Wody wolne podlegające siłom ciężkości, występujące → w strefie saturacji poniżej →zwierciadła wód podziemnych w obrębie utworów wodonośnych. Największe znaczenie mają w.p. będące wody juwenilne; wody dziewicze.
Słownik Wahania Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w momencie w konsekwencji czynników naturalnych i sztucznych, w tym raczej zmiennego natężenia →infiltracji opadów, → ewapotranspiracji wody juwenilne; wody dziewicze.
Słownik Współczynnik Aktywności Γ:
Znaczenie aktywności γ Liczba γ wiążąca aktywność a (stężenie efektywne) substancji w roztworze z jej stężeniem molowym c: a = γc W.a. uwzględnia wszystkie wpływy środo­wiska, na przykład wzajemne wpływ wody juwenilne; wody dziewicze.
Słownik Woda Siarczkowa:
Znaczenie Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1 mg/dm3 siarki oznaczalnej jodometrycznie, występującej w formie siarkowodoru (H2S), jonu hydrosiarczkowego (HS–), wielosiarczków (H2Sx przy x = 2–6 wody juwenilne; wody dziewicze.
Słownik Współczynnik Adsorpcji Sodu WAS:
Znaczenie adsorpcji sodu WAS Współczynnik służący do oceny jakości wody wykorzystywanej do nawodnień rolniczych. Wyraża względne stężenie jonów sodowych biorących udział w reakcjach wymiennych z glebą:[AM wody juwenilne; wody dziewicze.

Czym jest Wody juwenilne; wody dziewicze znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: