Wody kopalniane co to jest
Co to jest Wody kopalniane. Wyjaśnienie wód wypompowywanych z kopalni. Składają się na nie wody.

Czy przydatne?

Co to jest Kopalniane Wody

Definicja WODY KOPALNIANE: Wody kopalniane
Ogólna nazwa wód wypompowywanych z kopalni. Składają się na nie wody dopływające do wyrobisk górniczych z drenowanego górotworu (tak zwany dopływ naturalny) i wody technologiczne doprowadzane do kopalni, raczej wody wprowadzane wspólnie z podsadzką hydrauliczną.[MR].

Słownik Wartość PH:
Znaczenie sposób wyrażania → odczynu wody jako ujemnego logarytmu aktywności jonów wodorowych, właściwie hydroniowych. W.pH wpływa na przebieg większości mechanizmów zachodzących w wodach podziemnych (tab. 9 wody kopalniane.
Słownik Woda Siarczkowa:
Znaczenie Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1 mg/dm3 siarki oznaczalnej jodometrycznie, występującej w formie siarkowodoru (H2S), jonu hydrosiarczkowego (HS–), wielosiarczków (H2Sx przy x = 2–6 wody kopalniane.
Słownik Woda Zawieszona:
Znaczenie Woda podziemna wolna, tworząca w strefie aeracji lokalne zbiorowisko nad stropem soczewki utworów nieprzepuszczalnych albo słabo przepuszczalnych, którego zasoby zmieniają się pod wpływem opadów i wody kopalniane.
Słownik Wsiąkanie:
Znaczenie etap → przesączania, procesu →infiltracji. Wnikanie wody do drobnych pustek przy powierzchni (gleba, utwory porowate, drobne szczeliny). Jeżeli woda wpływa do kanałów krasowych albo otwartych wody kopalniane.
Słownik Współczynnik Jonowy; Stosunek Jonowy, Wskaźnik Jonowy:
Znaczenie relacja jonowy, parametr jonowy Wartość liczbowa określająca wzajemne relacje wagowe (na przykład Ca/Sr, Br/J, Cl/Br) albo równoważnikowe badanych jonów. W tym ostatnim przypadku przed symbolem wody kopalniane.

Czym jest Wody kopalniane znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: