Wody krasowe co to jest
Co to jest Wody krasowe. Wyjaśnienie występujące w kawernach i kanałach stworzonych w wyniku.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowe Wody

Definicja WODY KRASOWE: Wody krasowe
Wody podziemne występujące w kawernach i kanałach stworzonych w wyniku agresywnego ługowania skał łatwo rozpuszczalnych, w pierwszej kolejności węglanowych. Mieszanym rodzajem w.k. są wody szczelinowo-krasowe. →Krasowatość, → Systematyka wód podziemnych. [TB i DM, AR].

Słownik Wskaźnik Krenologiczny; W. Gęstości Źródeł, W. Uźródlenia:
Znaczenie krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia W.k. ustala liczbę źródeł przypadających na1km2 powierzchni ziemi. W zależności od rzeźby terenu i budowy geologicznej waha się w granicach od 0 do wody krasowe.
Słownik Wytrącanie; Strącanie, Wypadanie:
Znaczenie strącanie, wypadanie Mechanizm zachodzący w wodach powierzchniowych i podziemnych, kształtujący ich chemizm, opierający na przejściu substancji rozpuszczonych w formę stałą (osad, minerał wody krasowe.
Słownik Wody Powierzchniowe:
Znaczenie Wody powierzchniowe Ustalenie zbiorcze obejmujące wszystkie wody występujące na powierzchni: płynące cieki, stojące jeziora i sztuczne zbiorniki. →Wody podziemne (w węższym znaczeniu).[AK wody krasowe.
Słownik Wzbogacanie Zasobów (Sztuczne Zasilanie) Wód Podziemnych:
Znaczenie sztuczne zasilanie) wód podziemnych Dodatkowa, sztuczna → infiltracja wody do →poziomu wodonośnego celowo spowodowana dzięki szczególnych urządzeń (baseny, stawy i rowy infiltracyjne, studnie wody krasowe.
Słownik Woda Kwasowęglowa:
Znaczenie Woda kwasowęglowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca od 250 do 999 mg/dm3 wolnego CO2. → Szczawa.[JD wody krasowe.

Czym jest Wody krasowe znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: