Wody krasowe co to jest
Co to jest Wody krasowe. Wyjaśnienie występujące w kawernach i kanałach stworzonych w wyniku.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowe Wody

Definicja WODY KRASOWE: Wody krasowe
Wody podziemne występujące w kawernach i kanałach stworzonych w wyniku agresywnego ługowania skał łatwo rozpuszczalnych, w pierwszej kolejności węglanowych. Mieszanym rodzajem w.k. są wody szczelinowo-krasowe. →Krasowatość, → Systematyka wód podziemnych. [TB i DM, AR].

Słownik Woda Przemysłowa:
Znaczenie Woda przemysłowa Każda woda stosowana w procesach przemysłowych albo nadająca się do zastosowania przemysłowego. Definicja używane przy ogólnych ocenach jakości wód podziemnych. → Ściek.[AM wody krasowe.
Słownik Woda Deszczowa:
Znaczenie Woda deszczowa Woda pochodząca z opadów atmosferycznych występujących w formie deszczu.[AM wody krasowe.
Słownik Warunki Utleniająco-Redukcyjne:
Znaczenie redukcyjne Warunki występujące w wodach naturalnych, określane wartością potencjału redoks Eh albo skali redoks rH. → Strefa utleniająca, → Strefa redukcyjna, → Środowisko utleniające, →Środowisko wody krasowe.
Słownik Współczynnik Aktywności Γ:
Znaczenie aktywności γ Liczba γ wiążąca aktywność a (stężenie efektywne) substancji w roztworze z jej stężeniem molowym c: a = γc W.a. uwzględnia wszystkie wpływy środo­wiska, na przykład wzajemne wpływ wody krasowe.
Słownik Woda Glebowa:
Znaczenie podziemna zawarta w warstwie gleby raczej w formie wody związanej (→ woda błonkowata, → woda higroskopijna). Przy większym nasyceniu gleby występuje także jako woda wolna, która może zanikać w wody krasowe.

Czym jest Wody krasowe znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: