Wody magmowe co to jest
Co to jest WODY MAGMOWE. Wyjaśnienie składnik par wulkanicznych i wód w strefach pozytywnych.

Czy przydatne?

Co to jest Magmowe Wody

Definicja WODY MAGMOWE: Wody magmowe
Hipotetyczny składnik par wulkanicznych i wód w strefach pozytywnych anomalii geotermicznych. Brak mierników chemicznych albo izotopowych, które pozwalałyby odróżnić je od → wód metamorficznych. Część w.m. stanowią najprawdopodobniej → wody juwenilne, znaczna ich część mogła jednak znaleźć się w obiegu ponownie poprzez przetopienie albo częściowe stopienie skał osadowych i wulkanicznych lub wskutek wchłonięcia ze skał intrudowanych.[JD].

Słownik Woda Resztkowa:
Znaczenie Woda podziemna, która mimo drenażu górotworu otaczającego wyrobiska kopalni nie została z niego usunięta i ujawnia się dopiero w czasie eksploatacji złoża. → Zawodnienie kopalni, → Warunki wody magmowe co znaczy.
Słownik Woda Arsenowa:
Znaczenie Woda arsenowa Woda lecznicza, swoista o zawartości arsenu As (+3) i/albo As (+5) przynajmniej 0,7 mg/dm3, co odpowiada 1,3 mg jonu arsenianowego i1mg jonu arseninowego .[JD wody magmowe krzyżówka.
Słownik Wodochłonność W:
Znaczenie Umiejętność utworów skalnych do pochłaniania i gromadzenia wody. Wyraża się ją stosunkiem objętości wody Vw wypełniającej próżnie do całkowitej objętości skały V: Wyróżnia się: → wodochłonność wody magmowe co to jest.
Słownik Wody Wsiąkowe:
Znaczenie Wody wsiąkowe Wody pochodzące z wód atmosferycznych albo/i powierzchniowych, przenikające, przepływające do strefy aeracji. → Infiltracja, →Wsiąkanie.[AK wody magmowe słownik.
Słownik Waloryzacja Zbiorników Wód Podziemnych:
Znaczenie zbiorników wód podziemnych Mechanizm rankingowej oceny zbiorników po przyporządkowaniu im umownych wag punktowych za takie cechy, jak: dostępność, stopień odizolowania, zasobność i jakość wód wody magmowe czym jest.

Czym jest Wody magmowe znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: