Wody magmowe co to jest
Co to jest WODY MAGMOWE. Wyjaśnienie składnik par wulkanicznych i wód w strefach pozytywnych.

Czy przydatne?

Co to jest Magmowe Wody

Definicja WODY MAGMOWE: Wody magmowe
Hipotetyczny składnik par wulkanicznych i wód w strefach pozytywnych anomalii geotermicznych. Brak mierników chemicznych albo izotopowych, które pozwalałyby odróżnić je od → wód metamorficznych. Część w.m. stanowią najprawdopodobniej → wody juwenilne, znaczna ich część mogła jednak znaleźć się w obiegu ponownie poprzez przetopienie albo częściowe stopienie skał osadowych i wulkanicznych lub wskutek wchłonięcia ze skał intrudowanych.[JD].

Słownik Współczynnik Wzbogacenia Izotopowego:
Znaczenie wzbogacenia izotopowego Parametr wzbogacenia w izotop ciężki jednej z dwóch substancji A i B uczestniczących w reakcji zamiany izotopowej: gdzie: α – współczynnik frakcjonowania izotopowego.[JD wody magmowe co to jest.
Słownik Wymiana Jonowa:
Znaczenie Mechanizm zachodzący powszechnie w układzie współdziałania wód i skał, opierający na równoczesnej → desorpcji jednych jonów i na ich miejsce → adsorpcji innych. W.j. jest na ogół reakcją odwracalną wody magmowe definicja.
Słownik Właściwości Fizykochemiczne (Wód):
Znaczenie Właściwości fizykochemiczne (wód) Zespół cech fizycznych i chemicznych charakteryzujących wody. Definicja w.f. jest rozszerzone niekiedy o skład chemiczny wody.[AM wody magmowe co znaczy.
Słownik Węzeł Siatki:
Znaczenie metodzie różnicowej pkt. wewnątrz →bloku obliczeniowego, do którego są przypisane określone wartości parametrów obszaru filtracji. W → metodzie przedmiotów zakończonych węzłami są naroża przedmiotów wody magmowe słownik.
Słownik Wody Szczelinowe:
Znaczenie Wody podziemne występujące w szczelinach skał litych, niekiedy w szczelinach utworów spoistych, na przykład glin czy iłołupków. Rodzajem mieszanym są wody porowo-szczelinowe. →Szczelinowatość, → wody magmowe znaczenie.

Czym jest Wody magmowe znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: