Wody metamorficzne co to jest
Co to jest Wody metamorficzne. Wyjaśnienie uwolnione z minerałów ilastych w procesie ich.

Czy przydatne?

Co to jest Metamorficzne Wody

Definicja WODY METAMORFICZNE: Wody metamorficzne
Wody uwolnione z minerałów ilastych w procesie ich metamorfizmu. W trakcie migracji ku powierzchni na ogół mieszają się z wodami infiltracyjnymi. Wg niektórych autorów cechami charakterystycznymi w.m. mogą być wysokie zawartości Na+, i boru przy w miarę niskich stężeniach Cl–. Zakres wartości δD może w w.m. wynosić od -20 do -65%, zaś δ18 O – od 5 do 12‰.[JD].

Słownik Współczynnik Odsączalności Μ:
Znaczenie odsączalności μ Współczynnik, który jest miarą → odsączalności grawitacyjnej. Wyraża go relacja: gdzie: Vo – objętość wody odsączanej ze skały [L3], V – objętość skały [L3]. W.o. jest liczbą zmienną wody metamorficzne.
Słownik Woda Mineralna:
Znaczenie woda mineralna 1. → Woda lecznicza zawierająca przynajmniej1000 mg/dm3 rozpuszczonych składników stałych. 2. Nazwa kolokwialna służąca do butelkowa nych wód podziemnych.[JD wody metamorficzne.
Słownik Współczynnik Nierównomierności Uziarnienia U:
Znaczenie nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik równoziarnistości, parametr wody metamorficzne.
Słownik Węgiel Ogólny:
Znaczenie Węgiel ogólny Parametr zanieczyszczenia wody określany jako suma ogólnego węgla organicznego i →węgla ogólnego nieorganicznego występującego w wodzie.[AM wody metamorficzne.
Słownik Woda Zasolona:
Znaczenie Woda zasolona Woda o podwyższonej mineralizacji i wyraźnie słonawym albo słonym smaku, zawartość jonu Cl– wynosi przynajmniej 1000 mg/dm3.→Woda słonawa, → Woda słona, → Solanka.[JD wody metamorficzne.

Czym jest Wody metamorficzne znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: