Wody naturalne co to jest
Co to jest Wody naturalne. Wyjaśnienie atmosferyczne, powierzchniowe i podziemne, których ani skład.

Czy przydatne?

Co to jest Naturalne Wody

Definicja WODY NATURALNE: Wody naturalne
Wody atmosferyczne, powierzchniowe i podziemne, których ani skład, ani stan nie został zmieniony działalnością człowieka. Mogą to być zarówno wody użytkowe, jak i zanieczyszczone geogenicznie, na przykład nadmiernie zasolone. → Woda pitna, → Woda słodka, → Woda użytkowa.[AM].

Słownik Woda Hiperosmotyczna; Woda Hipertoniczna:
Znaczenie hiperosmotyczna; woda hipertoniczna → Woda lecznicza, mineralna, której temperatura krzepnięcia wynosi poniżej -0,55°C, a ciśnienie osmotyczne jest wyższe od około 7,7 atm. → Woda izoosmotyczna, → wody naturalne.
Słownik Współczynnik Różnoziarnistości:
Znaczenie różnoziarnistości, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik równoziarnistości, parametr wody naturalne.
Słownik Wysokość Hydrauliczna H; Napór:
Znaczenie hydrauliczna H; napór W.h. w określonym punkcie w polu filtracji wyraża sumę wysokości położenia tego punktu ponad poziom odniesienia (zazwyczaj poziom morza) i wysokości ciśnienia piezometrycznego wody naturalne.
Słownik Wody Juwenilne; Wody Dziewicze:
Znaczenie wody dziewicze Wody podziemne powstałe w czasie dyferencjacji magmy jako hydrotermalne roztwory wydzielane w ostatnim etapie procesu jej krzepnięcia. To są wody, które w skorupie ziemi albo na jej wody naturalne.
Słownik Woda Hipotermalna:
Znaczenie Woda hipotermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 20°C i równej albo niższej od 35°C.[JD wody naturalne.

Czym jest Wody naturalne znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: