Wody podpowierzchniowe; wody co to jest
Co to jest Wody podpowierzchniowe; wody podziemne. Wyjaśnienie podziemne Ustalenie zbiorcze.

Czy przydatne?

Co to jest Wody podpowierzchniowe; wody podziemne

Definicja WODY PODPOWIERZCHNIOWE; WODY PODZIEMNE: Wody podpowierzchniowe; wody podziemne
Ustalenie zbiorcze wszystkich wód pod powierzchnią w przeciwieństwie od wód powierzchniowych –wody podziemnej hydrosfery. W.p. w strefie aeracji (wody przypowierzchniowe): wody wolne, wsiąkowe, przesączające się; wody kapilarne i wody powiązane w → strefie saturacji: wody wolne podlegające siłom ciężkości i wody powiązane. → Wody podziemne (w węższym znaczeniu).[AK].

Słownik Wody Termalne:
Znaczenie Wody lecznicze, swoiste, których temperatura na wypływie ze źródeł albo odwiertów wynosi przynajmniej 20ºC. Wody termalne zaliczane do wód leczniczych odpowiednim rozporządzeniem Porady Ministrów wody podpowierzchniowe; wody podziemne.
Słownik Warstwa Wodonośna:
Znaczenie W węższym znaczeniu → zbiorowisko wód podziemnych (→ poziom wód podziemnych) powiązane z warstwowanymi utworami skalnymi o znacznym rozprzestrzenieniu i o określonej miąższości, ograniczone od góry wody podpowierzchniowe; wody podziemne.
Słownik Woda Infiltracyjna:
Znaczenie Woda infiltracyjna Woda podziemna powstała wskutek → infiltracji wód atmosferycznych i powierzchniowych do ośrodka skalnego. → Geneza wód podziemnych, → Wody podziemne.[TB i DM wody podpowierzchniowe; wody podziemne.
Słownik Wodonośność:
Znaczenie Właściwość utworów skalnych przejawiająca się w ich umiejętności do gromadzenia, przewodzenia i oddawania wody wolnej. Wodonośność skały zależy od jej właściwości hydrogeologicznych (→ porowatość, → wody podpowierzchniowe; wody podziemne.
Słownik Wsiąkanie:
Znaczenie etap → przesączania, procesu →infiltracji. Wnikanie wody do drobnych pustek przy powierzchni (gleba, utwory porowate, drobne szczeliny). Jeżeli woda wpływa do kanałów krasowych albo otwartych wody podpowierzchniowe; wody podziemne.

Czym jest Wody podpowierzchniowe; wody znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: