Wody podpowierzchniowe; wody co to jest
Co to jest Wody podpowierzchniowe; wody podziemne. Wyjaśnienie podziemne Ustalenie zbiorcze.

Czy przydatne?

Co to jest Wody podpowierzchniowe; wody podziemne

Definicja WODY PODPOWIERZCHNIOWE; WODY PODZIEMNE: Wody podpowierzchniowe; wody podziemne
Ustalenie zbiorcze wszystkich wód pod powierzchnią w przeciwieństwie od wód powierzchniowych –wody podziemnej hydrosfery. W.p. w strefie aeracji (wody przypowierzchniowe): wody wolne, wsiąkowe, przesączające się; wody kapilarne i wody powiązane w → strefie saturacji: wody wolne podlegające siłom ciężkości i wody powiązane. → Wody podziemne (w węższym znaczeniu).[AK].

Słownik Warstwa Elektryczna Podwójna; Dyfuzyjna Warstwa Podwójna:
Znaczenie podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna Struktura jonowa na granicy między fazą mineralną stałą a roztworem elektrolitów (na przykład → wodą podziemną). Etap stała o ładunku ujemnym gromadzi kationy z wody podpowierzchniowe; wody podziemne.
Słownik Wody Prywatne:
Znaczenie mogą być wody stojące w stawach, jeziorach, wody w studniach znajdujących się na prywatnych gruntach, wody w kanałach i rowach melioracyjnych o szerokości w dnie do 1,5 m. Wody te stanowią własność wody podpowierzchniowe; wody podziemne.
Słownik Współczynnik Filtracji Pionowej Kz:
Znaczenie filtracji pionowej kz Współczynnik filtracji wyznaczany przy przepływie, przesiąkaniu pionowym, w tym poprzez utwory izolujące niewodonośne: słabo, pół- i nieprzepuszczalne. Odzwierciedla wówczas wody podpowierzchniowe; wody podziemne.
Słownik Współczynnik Pojemności Wodnej S; Współczynnik Zasobności:
Znaczenie pojemności wodnej S; współczynnik zasobności Relacja uwolnionej albo zmagazynowanej wody ΔV w warstwie wodonośnej do jej powierzchni A przypadający na jednostkową zmianę wysokości hydraulicznej ΔH: S wody podpowierzchniowe; wody podziemne.
Słownik Warunki Początkowe:
Znaczenie Warunki początkowe Poprzez w.p. symulacji rozumie się rozkład wartości wysokości hydraulicznej we wnętrzu obszaru i zespół warunków brzegowych najpierw procesu nieustalonego.[MR wody podpowierzchniowe; wody podziemne.

Czym jest Wody podpowierzchniowe; wody znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: