Wody podziemne naporowe co to jest
Co to jest Wody podziemne naporowe. Wyjaśnienie napięte (o naporowym zwierciadle), Wody podziemne w.

Czy przydatne?

Co to jest Naporowe Podziemne Wody

Definicja WODY PODZIEMNE NAPOROWE: Wody podziemne naporowe
w.p. napięte (o naporowym zwierciadle), Wody podziemne w warstwach wodonośnych przykrytych utworami słabo przepuszczalnymi albo nieprzepuszczalnymi, z ciśnieniem hydrostatycznym w stropie powyżej ciśnienia atmosferycznego. W razie, gdy ciśnienie to skutkuje podniesienie się zwierciadła piezometrycznego powyżej rzędnej powierzchni terenu i może nastąpić samowypływ, mówimy o wodzie artezyjskiej ( albo o warunkach artezyjskich), gdy zwierciadło piezometryczne nie sięga ponad powierzchnię o wodzie subartezyjskiej. Zasilanie dzieje się na drodze → infiltracji opadów atmosferycznych w obszarach wychodni → wodonośców i przez → przesiąkanie i → kontakty hydrauliczne z innym zbiorowiskiem wód podziemnych. Wpływ czynników i mechanizmów egzogenicznych na reżim hydrogeologiczny w.p.n. jest ograniczony (ryc. 127). → Wahania zwierciadła wody, → odpływ podziemny, temperatura, skład chemiczny nie wykazują skokowych zmian. → Systematyka wód podziemnych, → Wody podziemne. [AK, TB i DM] Ryc. 127. Woda podziemna naporowa i swobodna.

Słownik Woda Ługująca; Woda Wyługowywująca:
Znaczenie wyługowywująca 1. Woda podziemna aktywnie ługująca skałę albo minerał (→ ługowanie). 2. Woda podziemna, której skład chemiczny jest efektem wyługowywania skały ( albo minerału).[AM wody podziemne naporowe.
Słownik Woda Stropowa:
Znaczenie podziemna występująca nad stropem wyrobiska górniczego i przedostająca się do niego ze stropu pod wpływem siły grawitacji. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Zawodnienie kopalni.[TB wody podziemne naporowe.
Słownik Współczynnik Porowatości N:
Znaczenie porowatości n Ilościowe ustalenie porowatości wyrażone stosunkiem sumarycznej objętości przestrzeni porowej do całkowitej objętości próbki skały. Ustala się go ze wzoru: gdzie: Vp – objętość wody podziemne naporowe.
Słownik Woda Glauberska:
Znaczenie Woda glauberska → Woda lecznicza, mineralna, siarczanowo-sodowa, gdzie udział jonów siarczanowe go i sodowego (Na+) wynosi przynajmniej po 20% mval. Termin aktualnie rzadko służący.[JD wody podziemne naporowe.
Słownik Wzbogacanie Zasobów (Sztuczne Zasilanie) Wód Podziemnych:
Znaczenie sztuczne zasilanie) wód podziemnych Dodatkowa, sztuczna → infiltracja wody do →poziomu wodonośnego celowo spowodowana dzięki szczególnych urządzeń (baseny, stawy i rowy infiltracyjne, studnie wody podziemne naporowe.

Czym jest Wody podziemne naporowe znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: