Wody powierzchniowe co to jest
Co to jest WODY POWIERZCHNIOWE. Wyjaśnienie zbiorcze obejmujące wszystkie wody występujące na.

Czy przydatne?

Co to jest Powierzchniowe Wody

Definicja WODY POWIERZCHNIOWE: Wody powierzchniowe
Ustalenie zbiorcze obejmujące wszystkie wody występujące na powierzchni: płynące cieki, stojące jeziora i sztuczne zbiorniki. →Wody podziemne (w węższym znaczeniu).[AK].

Słownik Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne WWA:
Znaczenie węglowodory aromatyczne WWA Związki organiczne składają się z kilku pierścieni benzenowych (nie mniej jednak sąsiednie pierścienie mają wspólne dwa atomy węgla), niekiedy także pierścieni wody powierzchniowe co to jest.
Słownik Wody Metamorficzne:
Znaczenie Wody uwolnione z minerałów ilastych w procesie ich metamorfizmu. W trakcie migracji ku powierzchni na ogół mieszają się z wodami infiltracyjnymi. Wg niektórych autorów cechami charakterystycznymi w.m wody powierzchniowe definicja.
Słownik Wody Szczelinowe:
Znaczenie Wody podziemne występujące w szczelinach skał litych, niekiedy w szczelinach utworów spoistych, na przykład glin czy iłołupków. Rodzajem mieszanym są wody porowo-szczelinowe. →Szczelinowatość, → wody powierzchniowe co znaczy.
Słownik Woda Stropowa:
Znaczenie podziemna występująca nad stropem wyrobiska górniczego i przedostająca się do niego ze stropu pod wpływem siły grawitacji. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Zawodnienie kopalni.[TB wody powierzchniowe słownik.
Słownik Wskaźnik Zasobności Wód Podziemnych; Moduł Zasobów Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych; moduł zasobów wód podziemnych Rozmiar zasobów wód podziemnych wyrażona w relacji do jednostki powierzchni obszaru ich występowania. W.z.w.p. odnosi się zwykle do → zasobów wód wody powierzchniowe znaczenie.

Czym jest Wody powierzchniowe znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: