Wody stagnujące co to jest
Co to jest Wody stagnujące. Wyjaśnienie pozostające w bezruchu, niewykazujące wymiernej dynamiki.

Czy przydatne?

Co to jest Stagnujące Wody

Definicja WODY STAGNUJĄCE: Wody stagnujące
Wody pozostające w bezruchu, niewykazujące wymiernej dynamiki. Zazwyczaj w.s. są pozbawione tlenu, a na ich chemizm ważny wpływ ma ośrodek skalny. Definicja odnoszone raczej do wód podziemnych (pogrzebanych, kopalnych) i innych występujących w → strefie stagnacji hydrogeologicznej. Definicja służące także i do wód powierzchniowych (jeziornych, morskich). W.s. zwane są niekiedy wodami martwymi.[AM].

Słownik Woda Resztkowa:
Znaczenie Woda podziemna, która mimo drenażu górotworu otaczającego wyrobiska kopalni nie została z niego usunięta i ujawnia się dopiero w czasie eksploatacji złoża. → Zawodnienie kopalni, → Warunki wody stagnujące.
Słownik Woda Siarczkowa:
Znaczenie Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1 mg/dm3 siarki oznaczalnej jodometrycznie, występującej w formie siarkowodoru (H2S), jonu hydrosiarczkowego (HS–), wielosiarczków (H2Sx przy x = 2–6 wody stagnujące.
Słownik Woda Siarczanowa:
Znaczenie Woda o składzie chemicznym z dominacją →jonu siarczanowego. W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta znaczy przekroczenie 70% mvali stężeń podstawowych anionów. W.s. o tak wysokich wody stagnujące.
Słownik Wody Metamorficzne:
Znaczenie Wody uwolnione z minerałów ilastych w procesie ich metamorfizmu. W trakcie migracji ku powierzchni na ogół mieszają się z wodami infiltracyjnymi. Wg niektórych autorów cechami charakterystycznymi w.m wody stagnujące.
Słownik Wskaźnik Nasycenia Roztworu SI:
Znaczenie roztworu SI Miara stanu nasycenia wód podziemnych względem minerałów pozostających w kontakcie z wodą. W.n. ustala się wg formuły: SI = log (IAP/KT) gdzie: IAP – iloczyn jonowy obliczany na podstawie wody stagnujące.

Czym jest Wody stagnujące znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: