Wrażliwość zbiorników wód co to jest
Co to jest Wrażliwość zbiorników wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Umowne ustalenie.

Czy przydatne?

Co to jest Wrażliwość zbiorników wód podziemnych

Definicja WRAŻLIWOŚĆ ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH: Wrażliwość zbiorników wód podziemnych
Umowne ustalenie potencjalnego stopnia zagrożenia zbiornika wód podziemnych wynikającego z budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych i istnienia rzeczywistego albo potencjalnego ogniska zanieczyszczeń. Zależy raczej od stopnia izolacji zbiornika wód podziemnych od powierzchni (ogniska zanieczyszczeń), a więc tak zwany stopnia odkrycia i charakteru ośrodka skalnego tworzącego nadkład i warstwę wodonośną. Cechy tego ośrodka decydują o prędkości przepływu wód i substancji zanieczyszczających, zdolnościach sorpcyjnych i tak dalej Wrażliwość zbiornika wód podziemnych jest również funkcją głębokości zalegania zwierciadła w warstwie i warunków jego zasilania i drenażu.[AS].

Słownik Woda Siarczkowa:
Znaczenie Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1 mg/dm3 siarki oznaczalnej jodometrycznie, występującej w formie siarkowodoru (H2S), jonu hydrosiarczkowego (HS–), wielosiarczków (H2Sx przy x = 2–6 wrażliwość zbiorników wód podziemnych.
Słownik Wysięk:
Znaczenie wysięk Miejsce, gdzie woda podziemna wysącza się na powierzchnię terenu albo w wyrobisku górniczym nie tworząc wyraźnego skoncentrowanego → wycieku. → Podmokłość.[TB i DM wrażliwość zbiorników wód podziemnych.
Słownik Wodochłonność Kapilarna:
Znaczenie Wodochłonność kapilarna Umiejętność do gromadzenia i utrzymywania poprzez skałę wody wolnej w strefie wzniosu kapilarnego. → Wodochłonność, → Woda kapilarna.[TB i DM wrażliwość zbiorników wód podziemnych.
Słownik Wskaźniki Zanieczyszczenia Środowiska:
Znaczenie zanieczyszczenia środowiska Substancje zarówno naturalne, występujące w środowisku, jak i sztuczne (zsyntetyzowane poprzez człowieka), których obecność albo/i poziom stężenia są używane do oceny wrażliwość zbiorników wód podziemnych.
Słownik Wody Publiczne:
Znaczenie stanowiące własność Skarbu Państwa, do których należą: morze terytorialne, śródlądowe wody powierzchniowe, wody podziemne, o ile ustawa Prawo wodne nie stanowi inaczej, i inne wody śródlądowe na wrażliwość zbiorników wód podziemnych.

Czym jest Wrażliwość zbiorników wód znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: