Wsiąkanie co to jest
Co to jest Wsiąkanie. Wyjaśnienie przesączania, procesu →infiltracji. Wnikanie wody do drobnych.

Czy przydatne?

Co to jest Wsiąkanie

Definicja WSIĄKANIE: Wsiąkanie
Pierwsza etap → przesączania, procesu →infiltracji. Wnikanie wody do drobnych pustek przy powierzchni (gleba, utwory porowate, drobne szczeliny). Jeżeli woda wpływa do kanałów krasowych albo otwartych szczelin, mówimy o wlewaniu się, → influacji. → Wody wsiąkowe.[AK].

Słownik Woda Głębinowa:
Znaczenie podziemna występująca głęboko pod powierzchnią ziemi, izolowana od niej kompletnie. Nie jest odnawiana, z reguły ma wysoką mineralizację. → Systematyka wód podziemnych, → Wody reliktowe.[TB i DM wsiąkanie.
Słownik Warunki Hydrodynamiczne:
Znaczenie hydrodynamiczne Warunki decydujące o przebiegu → ruchu wód podziemnych, jego rodzaju i formie i strukturze → strumienia wód podziemnych. O w.h. decydują trzy kluczowe ekipy czynników:– budowa wsiąkanie.
Słownik Wyrobisko Odwadniające:
Znaczenie Wyrobisko odwadniające Wyrobisko chodnikowe w kopalni wykonane dla grawitacyjnego odprowadzania wody z zawodnionej partii kopalni do urządzeń głównego odwadniania.[MR wsiąkanie.
Słownik Woda Lecznicza:
Znaczenie Woda mineralna i/albo swoista odznaczająca się stałością cech fizycznych i chemicznych (w granicach dopuszczalnych wahań), nie budząca zastrzeżeń pod względem sanitarnym i określona jako lecznicza wsiąkanie.
Słownik Woda Izoosmotyczna; Woda Izotoniczna:
Znaczenie woda izotoniczna → Woda lecznicza, mineralna, której temperatura krzepnięcia wynosi od -0,58 do -0,55°C, a ciśnienie osmotyczne wynosi około 7,7 atm. →Woda hipoosmotyczna, → Woda hiperosmotyczna wsiąkanie.

Czym jest Wsiąkanie znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: