Wskaźnik infiltracji co to jest
Co to jest Wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania. Wyjaśnienie efektywnej.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania

Definicja WSKAŹNIK INFILTRACJI EFEKTYWNEJ; MODUŁ (WSKAŹNIK) ZASILANIA: Parametr infiltracji efektywnej; moduł ( parametr) zasilania
Relacja ilości infiltrującej wody docierającej do → strefy saturacji (→ infiltracja skuteczna) do wysokości średnich rocznych →opadów atmosferycznych na określonym obszarze.[SK].

Słownik Współczynnik Szczelinowatości D:
Znaczenie szczelinowatości d Relacja sumarycznej powierzchni szczelin do rozpatrywanej powierzchni skały. Ustala go wzór: gdzie: Σl – sumaryczna długość szczelin w obrębie badanej powierzchni skały [L], F – wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania.
Słownik Wody Powierzchniowe:
Znaczenie Wody powierzchniowe Ustalenie zbiorcze obejmujące wszystkie wody występujące na powierzchni: płynące cieki, stojące jeziora i sztuczne zbiorniki. →Wody podziemne (w węższym znaczeniu).[AK wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania.
Słownik Woda Hipoosmotyczna; Woda Hipotoniczna:
Znaczenie woda hipotoniczna → Woda lecznicza, mineralna albo swoista, której temperatura krzepnięcia wynosi powyżej -0,55°C, a ciśnienie osmotycznejest niższe od około 7,7 atm. → Woda izoosmotyczna, →Woda wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania.
Słownik Współczynnik Wzbogacenia Izotopowego:
Znaczenie wzbogacenia izotopowego Parametr wzbogacenia w izotop ciężki jednej z dwóch substancji A i B uczestniczących w reakcji zamiany izotopowej: gdzie: α – współczynnik frakcjonowania izotopowego.[JD wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania.
Słownik Woda Twarda:
Znaczenie znacznym stężeniu rozpuszczonych soli wapnia i magnezu i glinu, żelaza, manganu, strontu, baru i cynku. W Polsce przyjmuje się, iż jeżeli łączna liczba soli wymienionych pierwiastków w przeliczeniu wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania.

Czym jest Wskaźnik infiltracji znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: