Wskaźnik infiltracji co to jest
Co to jest Wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania. Wyjaśnienie efektywnej.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania

Definicja WSKAŹNIK INFILTRACJI EFEKTYWNEJ; MODUŁ (WSKAŹNIK) ZASILANIA: Parametr infiltracji efektywnej; moduł ( parametr) zasilania
Relacja ilości infiltrującej wody docierającej do → strefy saturacji (→ infiltracja skuteczna) do wysokości średnich rocznych →opadów atmosferycznych na określonym obszarze.[SK].

Słownik Wznoszenie Się (Wznios) Zwierciadła Wód Podziemnych; Podnoszenie Się Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych Ruch zwierciadła wód podziemnych ku górze spowodowany czynnikami naturalnymi (zasilanie) albo sztucznymi (ustanie wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania.
Słownik Wskaźnik Nasycenia Skały Wodą Kw:
Znaczenie skały wodą Kw Miara stopnia nasycenia skały wodą. W.s.n.s.w. ustala się ze wzoru: gdzie: Vw – objętość wody wypełniającej przestrzeń porową [L3], Vp – całkowita objętość przestrzeni porowej [L3 wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania.
Słownik Woda Głębinowa:
Znaczenie podziemna występująca głęboko pod powierzchnią ziemi, izolowana od niej kompletnie. Nie jest odnawiana, z reguły ma wysoką mineralizację. → Systematyka wód podziemnych, → Wody reliktowe.[TB i DM wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania.
Słownik Wydajność Studni Q:
Znaczenie Objętość wody uzyskiwana w ustalonych →warunkach hydrogeologicznych i technicznych i przy określonej → depresji zwierciadła wody w czasie pompowania albo → samowypływu z otworu studziennego w wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania.
Słownik Wody Syngenetyczne; Wody Synsedymentacyjne:
Znaczenie wody synsedymentacyjne Wody podziemne sedymentacyjne, równowiekowe ze skałami, gdzie występują, powstałe w konsekwencji mechanizmów lityfikacji, przekształcających luźne osady denne w zwięzłą skałę wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania.

Czym jest Wskaźnik infiltracji znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: