Wskaźnik infiltracji co to jest
Co to jest Wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania. Wyjaśnienie efektywnej.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania

Definicja WSKAŹNIK INFILTRACJI EFEKTYWNEJ; MODUŁ (WSKAŹNIK) ZASILANIA: Parametr infiltracji efektywnej; moduł ( parametr) zasilania
Relacja ilości infiltrującej wody docierającej do → strefy saturacji (→ infiltracja skuteczna) do wysokości średnich rocznych →opadów atmosferycznych na określonym obszarze.[SK].

Słownik Wskaźniki Hydrochemiczne:
Znaczenie hydrochemiczne Służące poprzez niektórych autorów wartości stosunków ilościowych składników → wód podziemnych informujące o pochodzeniu wód podziemnych i ich składników, a również o kontakcie tych wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania.
Słownik Woda Izoosmotyczna; Woda Izotoniczna:
Znaczenie woda izotoniczna → Woda lecznicza, mineralna, której temperatura krzepnięcia wynosi od -0,58 do -0,55°C, a ciśnienie osmotyczne wynosi około 7,7 atm. →Woda hipoosmotyczna, → Woda hiperosmotyczna wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania.
Słownik Wody Silnie Zasadowe:
Znaczenie zasadowe Rzadko spotykane wody zmineralizowane o pH > 9, zawierające w przewadze jony Na+, i , powiązane regularnie z zasolonymi jeziorami śródlądowymi obszarów pustynnych i półpustynnych.[JD wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania.
Słownik Woda Żelazista:
Znaczenie Woda żelazista → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 10 mg/dm3 jonu żelazawego (Fe2+) i żelazowego (Fe3+).[JD wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania.
Słownik Woda Zmineralizowana:
Znaczenie Woda zmineralizowana Woda podziemna charakteryzująca się podwyższoną → mineralizacją (M > 1 g/dm3). → Woda niskozmineralizowana, → Woda mineralna.[AM wskaźnik infiltracji efektywnej; moduł (wskaźnik) zasilania.

Czym jest Wskaźnik infiltracji znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: