Wskaźnik krenologiczny; w co to jest
Co to jest WSKAŹNIK KRENOLOGICZNY; W. GĘSTOŚCI ŹRÓDEŁ, W. UŹRÓDLENIA. Wyjaśnienie gęstości źródeł.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia

Definicja WSKAŹNIK KRENOLOGICZNY; W. GĘSTOŚCI ŹRÓDEŁ, W. UŹRÓDLENIA: Parametr krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia
W.k. ustala liczbę źródeł przypadających na1km2 powierzchni ziemi. W zależności od rzeźby terenu i budowy geologicznej waha się w granicach od 0 do kilku, sporadycznie do kilkunastu źródeł na 1 km2. Największe wartości osiąga w obszarach górskich. → Źródło, →Krenologia.[TB i DM].

Słownik Węglany:
Znaczenie nazwa wszystkich jonów występujących w naturalnych wodach, zawierających człon . Upraszczając, to jest zwykle suma jonów wodorowęglanowych (→ jon wodorowęglanowy) i jonów dwuwęglanowych (→ jon wskaźnik krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia co to jest.
Słownik Woda Chlorkowa:
Znaczenie z dominacją → jonu chlorkowego. W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta znaczy przekroczenie nawet 70% mvali stężeń podstawowych anionów. Wody chlorkowe mają charakter wskaźnik krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia definicja.
Słownik Wskaźnik Pojemności Źródła P:
Znaczenie źródła P Relacja sumarycznej rocznej → wydajności źródła do objętości wody w jego macierzystym → wodonoścu. Oblicza się go ze wzoru: wskaznik.pojemnosci.zrodla] gdzie: Qr – roczna wydajność źródła wskaźnik krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia co znaczy.
Słownik Woda Bromkowa:
Znaczenie Woda bromkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 5 mg/dm3 jonu bromkowego (Br–).[JD wskaźnik krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia słownik.
Słownik Woda Wolna; Woda Grawitacyjna:
Znaczenie Woda wolna; woda grawitacyjna Woda podziemna wykazująca umiejętność przemieszczenia się pod wpływem siły ciężkości. → Systematyka wód podziemnych.[AK wskaźnik krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia znaczenie.

Czym jest Wskaźnik krenologiczny; w znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: