Wskaźnik krenologiczny; w co to jest
Co to jest Wskaźnik krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia. Wyjaśnienie gęstości źródeł.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia

Definicja WSKAŹNIK KRENOLOGICZNY; W. GĘSTOŚCI ŹRÓDEŁ, W. UŹRÓDLENIA: Parametr krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia
W.k. ustala liczbę źródeł przypadających na1km2 powierzchni ziemi. W zależności od rzeźby terenu i budowy geologicznej waha się w granicach od 0 do kilku, sporadycznie do kilkunastu źródeł na 1 km2. Największe wartości osiąga w obszarach górskich. → Źródło, →Krenologia.[TB i DM].

Słownik Współczynniki Farmakodynamiczne:
Znaczenie farmakodynamiczne Min. stężenia składników stałych i/albo gazowych i///albo min. temperatura mogąca stanowić podstawę do uznania wody za → wodę: leczniczą, → mineralną i/////albo → swoistą.[JD wskaźnik krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia.
Słownik Współczynnik Opóźnienia R; Opóźnienie:
Znaczenie opóźnienia R; opóźnienie Bezwymiarowy współczynnik, wskazujący ile razy prędkość przemieszczania się (migracji) substancji ulegającej sorpcji albo dyfundującej do matrycy porowatej (→ przestrzeń wskaźnik krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia.
Słownik Wodór H:
Znaczenie gazowy występujący w wodach podziemnych w formie rozpuszczonej (H2)w małych ilościach, wchodzi gdyż łatwo w reakcje chemiczne. Spotykany w różnych warunkach i na różnej głębokości. Stężenia w. w wskaźnik krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia.
Słownik Woda Podścielająca (Naft.):
Znaczenie Woda podścielająca (naft.) Woda leżąca pod zbiorowiskiem ropy naftowej, w razie gdy miąższość złoża jest mniejsza od miąższości skały zbiornikowej.[AR wskaźnik krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia.
Słownik Woda Okalająca (Naft.):
Znaczenie Woda okalająca (naft.) Woda występująca poza konturem złoża ropy naftowej albo gazu ziemnego.[AR wskaźnik krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia.

Czym jest Wskaźnik krenologiczny; w znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: