Wskaźnik nasycenia roztworu co to jest
Co to jest WSKAŹNIK NASYCENIA ROZTWORU SI. Wyjaśnienie SI Miara stanu nasycenia wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik nasycenia roztworu SI

Definicja WSKAŹNIK NASYCENIA ROZTWORU SI: Parametr nasycenia roztworu SI
Miara stanu nasycenia wód podziemnych względem minerałów pozostających w kontakcie z wodą. W.n. ustala się wg formuły: SI = log (IAP/KT) gdzie: IAP – iloczyn jonowy obliczany na podstawie aktywności substancji biorących udział w reakcji, KT – stała równowagi reakcji dla danych warunków. W.n. oblicza się stosując programy numeryczne określające → równowagę termodynamiczną. W warunkach równowagi termodynamicznej SI = 0. To jest tak zwany pkt. nasycenia. Przy niedosyceniu wody względem określonego minerału SI< 0, a przy przesyceniu SI > 0 i należy spodziewać się wytrącania minerału z wody. Najczęściej przyjmuje się, iż w przyrodzie stanowi równowagi termodynamicznej między danym minerałem i wodą odpowiadająwartości SI w dziedzinie ±5% log K. → Nasycenie (wody), → Rozpuszczalność.[AM].

Słownik Wody Powierzchniowe:
Znaczenie Wody powierzchniowe Ustalenie zbiorcze obejmujące wszystkie wody występujące na powierzchni: płynące cieki, stojące jeziora i sztuczne zbiorniki. →Wody podziemne (w węższym znaczeniu).[AK wskaźnik nasycenia roztworu si co znaczy.
Słownik Wydajność Studni Q:
Znaczenie Objętość wody uzyskiwana w ustalonych →warunkach hydrogeologicznych i technicznych i przy określonej → depresji zwierciadła wody w czasie pompowania albo → samowypływu z otworu studziennego w wskaźnik nasycenia roztworu si krzyżówka.
Słownik Wydajność Źródła; Wydatek Ź., Debit Ź.:
Znaczenie koszt ź., debit ź. Liczba wody wypływająca ze źródła, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących → reżim źródła. O. Meinzer na wskaźnik nasycenia roztworu si co to jest.
Słownik Wody Reliktowe Paleoinfiltracyjne; Wody Kopalne Infiltracyjne:
Znaczenie paleoinfiltracyjne; wody kopalne infiltracyjne Wody podziemne powstałe na drodze → infiltracji w dawnych epokach geologicznych, odcięte od współczesnego → obiegu wody w przyrodzie, pozostające w wskaźnik nasycenia roztworu si słownik.
Słownik Warunki Hydrogeochemiczne:
Znaczenie hydrogeochemiczne Warunki decydujące o przebiegu → mechanizmów hydrogeochemicznych. Obejmują zarówno wodę, jak i substancje w niej występujące i ośrodek skalny, gdzie występują wody podziemne.[AM wskaźnik nasycenia roztworu si czym jest.

Czym jest Wskaźnik nasycenia roztworu SI znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: