Wskaźnik nasycenia roztworu co to jest
Co to jest WSKAŹNIK NASYCENIA ROZTWORU SI. Wyjaśnienie SI Miara stanu nasycenia wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik nasycenia roztworu SI

Definicja WSKAŹNIK NASYCENIA ROZTWORU SI: Parametr nasycenia roztworu SI
Miara stanu nasycenia wód podziemnych względem minerałów pozostających w kontakcie z wodą. W.n. ustala się wg formuły: SI = log (IAP/KT) gdzie: IAP – iloczyn jonowy obliczany na podstawie aktywności substancji biorących udział w reakcji, KT – stała równowagi reakcji dla danych warunków. W.n. oblicza się stosując programy numeryczne określające → równowagę termodynamiczną. W warunkach równowagi termodynamicznej SI = 0. To jest tak zwany pkt. nasycenia. Przy niedosyceniu wody względem określonego minerału SI< 0, a przy przesyceniu SI > 0 i należy spodziewać się wytrącania minerału z wody. Najczęściej przyjmuje się, iż w przyrodzie stanowi równowagi termodynamicznej między danym minerałem i wodą odpowiadająwartości SI w dziedzinie ±5% log K. → Nasycenie (wody), → Rozpuszczalność.[AM].

Słownik Woda Ultrasłodka:
Znaczenie Woda podziemna o → mineralizacji nieprzekraczającej 0,2 g/dm3. Niektórzy autorzy do w.u. zaliczają wody o mineralizacji mniejszej niż 0,1 g/dm3. Tak niski stopień mineralizacji wód wynika z wskaźnik nasycenia roztworu si co to jest.
Słownik Woda Ługująca; Woda Wyługowywująca:
Znaczenie wyługowywująca 1. Woda podziemna aktywnie ługująca skałę albo minerał (→ ługowanie). 2. Woda podziemna, której skład chemiczny jest efektem wyługowywania skały ( albo minerału).[AM wskaźnik nasycenia roztworu si definicja.
Słownik Woda Wolna; Woda Grawitacyjna:
Znaczenie Woda wolna; woda grawitacyjna Woda podziemna wykazująca umiejętność przemieszczenia się pod wpływem siły ciężkości. → Systematyka wód podziemnych.[AK wskaźnik nasycenia roztworu si co znaczy.
Słownik Wody Prywatne:
Znaczenie mogą być wody stojące w stawach, jeziorach, wody w studniach znajdujących się na prywatnych gruntach, wody w kanałach i rowach melioracyjnych o szerokości w dnie do 1,5 m. Wody te stanowią własność wskaźnik nasycenia roztworu si słownik.
Słownik Woda Okalająca (Naft.):
Znaczenie Woda okalająca (naft.) Woda występująca poza konturem złoża ropy naftowej albo gazu ziemnego.[AR wskaźnik nasycenia roztworu si znaczenie.

Czym jest Wskaźnik nasycenia roztworu SI znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: