Wskaźnik nasycenia roztworu co to jest
Co to jest Wskaźnik nasycenia roztworu SI. Wyjaśnienie SI Miara stanu nasycenia wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik nasycenia roztworu SI

Definicja WSKAŹNIK NASYCENIA ROZTWORU SI: Parametr nasycenia roztworu SI
Miara stanu nasycenia wód podziemnych względem minerałów pozostających w kontakcie z wodą. W.n. ustala się wg formuły: SI = log (IAP/KT) gdzie: IAP – iloczyn jonowy obliczany na podstawie aktywności substancji biorących udział w reakcji, KT – stała równowagi reakcji dla danych warunków. W.n. oblicza się stosując programy numeryczne określające → równowagę termodynamiczną. W warunkach równowagi termodynamicznej SI = 0. To jest tak zwany pkt. nasycenia. Przy niedosyceniu wody względem określonego minerału SI< 0, a przy przesyceniu SI > 0 i należy spodziewać się wytrącania minerału z wody. Najczęściej przyjmuje się, iż w przyrodzie stanowi równowagi termodynamicznej między danym minerałem i wodą odpowiadająwartości SI w dziedzinie ±5% log K. → Nasycenie (wody), → Rozpuszczalność.[AM].

Słownik Woda Zgazowana:
Znaczenie Woda zgazowana Woda zawierająca znaczącą liczba nierozpuszczonego gazu w formie pęcherzyków. Odpowiednikiem w.z. jest → szczawa.[JD wskaźnik nasycenia roztworu si.
Słownik Woda Słodka; Woda Zwykła:
Znaczenie zwyczajna Woda podziemna o mineralizacji nieprzekraczającej 1 g/dm3 . W kategorii tej wyróżnia się także wody ultrasłodkie (M < 0,2 g/dm3) i akratopegi (0,5 < M < 1 g/dm3). W niektórych krajach órna wskaźnik nasycenia roztworu si.
Słownik Warunki Aerobowe:
Znaczenie Definicja stosowane raczej poprzez biologów, określające pośrednio warunki tlenowe wód naturalnych. Znaczy warunki, gdzie liczba tlenu rozpuszczonego w wodzie umożliwia postęp aerobowych (tlenowych wskaźnik nasycenia roztworu si.
Słownik Woda Zmineralizowana:
Znaczenie Woda zmineralizowana Woda podziemna charakteryzująca się podwyższoną → mineralizacją (M > 1 g/dm3). → Woda niskozmineralizowana, → Woda mineralna.[AM wskaźnik nasycenia roztworu si.
Słownik Woda Konstytucyjna; Woda Związana Chemicznie:
Znaczenie woda związana chemicznie Woda związana chemicznie, występująca w minerałach w formie grup wodorotlenowych OH–. Usuwanie w.k. z minerału, na przykład pod wpływem wysokiej temperatury, prowadzi do wskaźnik nasycenia roztworu si.

Czym jest Wskaźnik nasycenia roztworu SI znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: