Wskaźnik nasycenia roztworu co to jest
Co to jest Wskaźnik nasycenia roztworu SI. Wyjaśnienie SI Miara stanu nasycenia wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik nasycenia roztworu SI

Definicja WSKAŹNIK NASYCENIA ROZTWORU SI: Parametr nasycenia roztworu SI
Miara stanu nasycenia wód podziemnych względem minerałów pozostających w kontakcie z wodą. W.n. ustala się wg formuły: SI = log (IAP/KT) gdzie: IAP – iloczyn jonowy obliczany na podstawie aktywności substancji biorących udział w reakcji, KT – stała równowagi reakcji dla danych warunków. W.n. oblicza się stosując programy numeryczne określające → równowagę termodynamiczną. W warunkach równowagi termodynamicznej SI = 0. To jest tak zwany pkt. nasycenia. Przy niedosyceniu wody względem określonego minerału SI< 0, a przy przesyceniu SI > 0 i należy spodziewać się wytrącania minerału z wody. Najczęściej przyjmuje się, iż w przyrodzie stanowi równowagi termodynamicznej między danym minerałem i wodą odpowiadająwartości SI w dziedzinie ±5% log K. → Nasycenie (wody), → Rozpuszczalność.[AM].

Słownik Wskaźnik Jakości (Przewidziany W Badaniu Wody):
Znaczenie przewidziany w badaniu wody) Definicja stosowane przy badaniach i ocenie →jakości wód. Obejmuje te wskaźniki jakości, które mają być oznaczane. W.j. niekiedy niesłusznie jest zwany wyznacznikiem.[AM wskaźnik nasycenia roztworu si.
Słownik Warunki Aerobowe:
Znaczenie Definicja stosowane raczej poprzez biologów, określające pośrednio warunki tlenowe wód naturalnych. Znaczy warunki, gdzie liczba tlenu rozpuszczonego w wodzie umożliwia postęp aerobowych (tlenowych wskaźnik nasycenia roztworu si.
Słownik Współczynnik Pojemności Wodnej S; Współczynnik Zasobności:
Znaczenie pojemności wodnej S; współczynnik zasobności Relacja uwolnionej albo zmagazynowanej wody ΔV w warstwie wodonośnej do jej powierzchni A przypadający na jednostkową zmianę wysokości hydraulicznej ΔH: S wskaźnik nasycenia roztworu si.
Słownik Wentylacja Gruntu; Ekstrakcja Powietrza Porowego:
Znaczenie ekstrakcja powietrza porowego Sposób oczyszczania gruntu in situ, polegająca na zatłaczaniu powietrza do → strefy aeracji w celu stymulacji parowania lotnych substancji organicznych, z częściową ich wskaźnik nasycenia roztworu si.
Słownik Woda Kompakcyjna:
Znaczenie Woda kompakcyjna Woda wyciśnięta z utworów skalnych w konsekwencji redukcji przestrzeni porowej pod wpływem mechanizmów diagenezy osadów.[AR wskaźnik nasycenia roztworu si.

Czym jest Wskaźnik nasycenia roztworu SI znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: