Wskaźnik nasycenia skały co to jest
Co to jest Wskaźnik nasycenia skały wodą Kw. Wyjaśnienie Kw Miara stopnia nasycenia skały wodą. W.s.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik nasycenia skały wodą Kw

Definicja WSKAŹNIK NASYCENIA SKAŁY WODĄ KW: Parametr nasycenia skały wodą Kw
Miara stopnia nasycenia skały wodą. W.s.n.s.w. ustala się ze wzoru: gdzie: Vw – objętość wody wypełniającej przestrzeń porową [L3], Vp – całkowita objętość przestrzeni porowej [L3]. Wymiar: [1]. Przy pełnym nasyceniu skały parametr nasycenia jest równy jedności.[TB i DM].

Słownik Wahania Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w momencie w konsekwencji czynników naturalnych i sztucznych, w tym raczej zmiennego natężenia →infiltracji opadów, → ewapotranspiracji wskaźnik nasycenia skały wodą kw.
Słownik Woda Stropowa:
Znaczenie podziemna występująca nad stropem wyrobiska górniczego i przedostająca się do niego ze stropu pod wpływem siły grawitacji. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Zawodnienie kopalni.[TB wskaźnik nasycenia skały wodą kw.
Słownik Woda Fluorkowa:
Znaczenie Woda fluorkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1,0 mg/dm3 jonu fluorkowego (F–).[JD wskaźnik nasycenia skały wodą kw.
Słownik Woda Hipotermalna:
Znaczenie Woda hipotermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 20°C i równej albo niższej od 35°C.[JD wskaźnik nasycenia skały wodą kw.
Słownik Współczynniki Farmakodynamiczne:
Znaczenie farmakodynamiczne Min. stężenia składników stałych i/albo gazowych i///albo min. temperatura mogąca stanowić podstawę do uznania wody za → wodę: leczniczą, → mineralną i/////albo → swoistą.[JD wskaźnik nasycenia skały wodą kw.

Czym jest Wskaźnik nasycenia skały wodą znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: