Wskaźnik nasycenia skały co to jest
Co to jest Wskaźnik nasycenia skały wodą Kw. Wyjaśnienie Kw Miara stopnia nasycenia skały wodą. W.s.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik nasycenia skały wodą Kw

Definicja WSKAŹNIK NASYCENIA SKAŁY WODĄ KW: Parametr nasycenia skały wodą Kw
Miara stopnia nasycenia skały wodą. W.s.n.s.w. ustala się ze wzoru: gdzie: Vw – objętość wody wypełniającej przestrzeń porową [L3], Vp – całkowita objętość przestrzeni porowej [L3]. Wymiar: [1]. Przy pełnym nasyceniu skały parametr nasycenia jest równy jedności.[TB i DM].

Słownik Woda Przemysłowa:
Znaczenie Woda przemysłowa Każda woda stosowana w procesach przemysłowych albo nadająca się do zastosowania przemysłowego. Definicja używane przy ogólnych ocenach jakości wód podziemnych. → Ściek.[AM wskaźnik nasycenia skały wodą kw.
Słownik Woda Swoista; Woda Specyficzna:
Znaczenie specyficzna → Woda lecznicza (→ woda mineralna albo →woda niskozmineralizowana) zawierająca jeden albo więcej składników farmakologicznie czynnych w ilościach nie niższych niż → współczynniki wskaźnik nasycenia skały wodą kw.
Słownik Wodochłonność Kapilarna:
Znaczenie Wodochłonność kapilarna Umiejętność do gromadzenia i utrzymywania poprzez skałę wody wolnej w strefie wzniosu kapilarnego. → Wodochłonność, → Woda kapilarna.[TB i DM wskaźnik nasycenia skały wodą kw.
Słownik Woda Fluorkowa:
Znaczenie Woda fluorkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 1,0 mg/dm3 jonu fluorkowego (F–).[JD wskaźnik nasycenia skały wodą kw.
Słownik Woda Słodka; Woda Zwykła:
Znaczenie zwyczajna Woda podziemna o mineralizacji nieprzekraczającej 1 g/dm3 . W kategorii tej wyróżnia się także wody ultrasłodkie (M < 0,2 g/dm3) i akratopegi (0,5 < M < 1 g/dm3). W niektórych krajach órna wskaźnik nasycenia skały wodą kw.

Czym jest Wskaźnik nasycenia skały wodą znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: