Wskaźnik opadów co to jest
Co to jest WSKAŹNIK OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH. Wyjaśnienie atmosferycznych Średnia wysokość warstwy.

Czy przydatne?

Co to jest Atmosferycznych Opadów Wskaźnik

Definicja WSKAŹNIK OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH: Parametr opadów atmosferycznych
Średnia wysokość warstwy opadów na badanym obszarze. W.o.a. jest wyrażany w milimetrach w określonym czasie jako iloraz całej ilości wody opadowej poprzez powierzchnię obszaru. → Wysokość opadu.[SK]].

Słownik Woda Glebowa:
Znaczenie podziemna zawarta w warstwie gleby raczej w formie wody związanej (→ woda błonkowata, → woda higroskopijna). Przy większym nasyceniu gleby występuje także jako woda wolna, która może zanikać w wskaźnik opadów atmosferycznych co znaczy.
Słownik Wskaźnik Pojemności Źródła P:
Znaczenie źródła P Relacja sumarycznej rocznej → wydajności źródła do objętości wody w jego macierzystym → wodonoścu. Oblicza się go ze wzoru: wskaznik.pojemnosci.zrodla] gdzie: Qr – roczna wydajność źródła wskaźnik opadów atmosferycznych krzyżówka.
Słownik Woda Martwa:
Znaczenie Woda martwa → Wody stagnujące. Termin ten stosuje się regularnie do wód pozbawionych określonego radionuklidu, na przykład → trytu albo → radiowęgla. [ AM, JD wskaźnik opadów atmosferycznych co to jest.
Słownik Współczynnik Jonowy; Stosunek Jonowy, Wskaźnik Jonowy:
Znaczenie relacja jonowy, parametr jonowy Wartość liczbowa określająca wzajemne relacje wagowe (na przykład Ca/Sr, Br/J, Cl/Br) albo równoważnikowe badanych jonów. W tym ostatnim przypadku przed symbolem wskaźnik opadów atmosferycznych słownik.
Słownik Wskaźnik Infiltracji Efektywnej; Moduł (Wskaźnik) Zasilania:
Znaczenie infiltracji efektywnej; moduł ( parametr) zasilania Relacja ilości infiltrującej wody docierającej do → strefy saturacji (→ infiltracja skuteczna) do wysokości średnich rocznych →opadów wskaźnik opadów atmosferycznych czym jest.

Czym jest Wskaźnik opadów znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: