Wskaźnik opadów co to jest
Co to jest Wskaźnik opadów atmosferycznych. Wyjaśnienie atmosferycznych Średnia wysokość warstwy.

Czy przydatne?

Co to jest Atmosferycznych Opadów Wskaźnik

Definicja WSKAŹNIK OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH: Parametr opadów atmosferycznych
Średnia wysokość warstwy opadów na badanym obszarze. W.o.a. jest wyrażany w milimetrach w określonym czasie jako iloraz całej ilości wody opadowej poprzez powierzchnię obszaru. → Wysokość opadu.[SK]].

Słownik Wahania Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w momencie w konsekwencji czynników naturalnych i sztucznych, w tym raczej zmiennego natężenia →infiltracji opadów, → ewapotranspiracji wskaźnik opadów atmosferycznych.
Słownik Woda Hipoosmotyczna; Woda Hipotoniczna:
Znaczenie woda hipotoniczna → Woda lecznicza, mineralna albo swoista, której temperatura krzepnięcia wynosi powyżej -0,55°C, a ciśnienie osmotycznejest niższe od około 7,7 atm. → Woda izoosmotyczna, →Woda wskaźnik opadów atmosferycznych.
Słownik Woda Słonawa; Woda Średniozmineralizowana:
Znaczenie średniozmineralizowana Woda o mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 3 g/dm3, ale nieprzekraczającej 10 g/dm3, gdzie składzie występują w różnych proporcjach aniony: wodorowęglanowy wskaźnik opadów atmosferycznych.
Słownik Współczynnik Porowatości N:
Znaczenie porowatości n Ilościowe ustalenie porowatości wyrażone stosunkiem sumarycznej objętości przestrzeni porowej do całkowitej objętości próbki skały. Ustala się go ze wzoru: gdzie: Vp – objętość wskaźnik opadów atmosferycznych.
Słownik Wody Prywatne:
Znaczenie mogą być wody stojące w stawach, jeziorach, wody w studniach znajdujących się na prywatnych gruntach, wody w kanałach i rowach melioracyjnych o szerokości w dnie do 1,5 m. Wody te stanowią własność wskaźnik opadów atmosferycznych.

Czym jest Wskaźnik opadów znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: