Wskaźnik pojemności źródła P co to jest
Co to jest Wskaźnik pojemności źródła P. Wyjaśnienie Relacja sumarycznej rocznej → wydajności.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik pojemności źródła P

Definicja WSKAŹNIK POJEMNOŚCI ŹRÓDŁA P: Parametr pojemności źródła P
Relacja sumarycznej rocznej → wydajności źródła do objętości wody w jego macierzystym → wodonoścu. Oblicza się go ze wzoru: wskaznik.pojemnosci.zrodla] gdzie: Qr – roczna wydajność źródła [L3], V – objętość wody [L3]. Wymiar: [1]. W małych → zbiornikach wód podziemnych wartość P dochodzi do 10, co znaczy, iż zamiana wody w zbiorniku następuje błyskawicznie, nawet kilkakrotnie w ciągu roku. W sporych →zbiornikach artezyjskich, gdzie zamiana wód dzieje się w skali czasu geologicznego, wartość P może być rzędu 10–5 do 10–10. → Zródło.[TB i DM].

Słownik Wydajność Źródła; Wydatek Ź., Debit Ź.:
Znaczenie koszt ź., debit ź. Liczba wody wypływająca ze źródła, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących → reżim źródła. O. Meinzer na wskaźnik pojemności źródła p.
Słownik Woda Izoosmotyczna; Woda Izotoniczna:
Znaczenie woda izotoniczna → Woda lecznicza, mineralna, której temperatura krzepnięcia wynosi od -0,58 do -0,55°C, a ciśnienie osmotyczne wynosi około 7,7 atm. →Woda hipoosmotyczna, → Woda hiperosmotyczna wskaźnik pojemności źródła p.
Słownik Wykładnik Stężenia Jonów Wodorowych PH:
Znaczenie jonów wodorowych pH Niekorzystny logarytm ze stężenia jonów wodorowych (→ jon hydroniowy) pozwalający określić kwasowość roztworów wodnych. Powszechnie używany jako parametr jakości → wód naturalnych wskaźnik pojemności źródła p.
Słownik Wskaźnik Równomierności Uziarnienia:
Znaczenie równomierności uziarnienia, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik wskaźnik pojemności źródła p.
Słownik Wody Krasowe:
Znaczenie podziemne występujące w kawernach i kanałach stworzonych w wyniku agresywnego ługowania skał łatwo rozpuszczalnych, w pierwszej kolejności węglanowych. Mieszanym rodzajem w.k. są wody szczelinowo wskaźnik pojemności źródła p.

Czym jest Wskaźnik pojemności źródła P znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: