Wskaźnik przewodności co to jest
Co to jest Wskaźnik przewodności. Wyjaśnienie Parametr przewodności >Przewodność.[TB i DM. Co.

Czy przydatne?

Co to jest Przewodności Wskaźnik

Definicja WSKAŹNIK PRZEWODNOŚCI: Parametr przewodności
>Przewodność.[TB i DM].

Słownik Woda Przegrzana:
Znaczenie Woda przegrzana Woda o temperaturze wyższej niż 100°C występująca w głębokich strefach wodonośnych, zwłaszcza w obszarach aktywnego wulkanizmu.[JD wskaźnik przewodności.
Słownik Wody Publiczne:
Znaczenie stanowiące własność Skarbu Państwa, do których należą: morze terytorialne, śródlądowe wody powierzchniowe, wody podziemne, o ile ustawa Prawo wodne nie stanowi inaczej, i inne wody śródlądowe na wskaźnik przewodności.
Słownik Współczynnik Filtracji Pionowej Kz:
Znaczenie filtracji pionowej kz Współczynnik filtracji wyznaczany przy przepływie, przesiąkaniu pionowym, w tym poprzez utwory izolujące niewodonośne: słabo, pół- i nieprzepuszczalne. Odzwierciedla wówczas wskaźnik przewodności.
Słownik Waloryzacja Zbiorników Wód Podziemnych:
Znaczenie zbiorników wód podziemnych Mechanizm rankingowej oceny zbiorników po przyporządkowaniu im umownych wag punktowych za takie cechy, jak: dostępność, stopień odizolowania, zasobność i jakość wód wskaźnik przewodności.
Słownik Węgiel Ogólny Nieorganiczny (Występujący W Wodzie) TIC:
Znaczenie nieorganiczny (występujący w wodzie) TIC Parametr zanieczyszczenia wody określany jako całość węgla zawartego w substancjach nieorganicznych występujących w wodzie zarówno w formie rozpuszczonej, jak wskaźnik przewodności.

Czym jest Wskaźnik przewodności znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: