Wskaźnik przewodności co to jest
Co to jest Wskaźnik przewodności. Wyjaśnienie Parametr przewodności >Przewodność.[TB i DM. Co.

Czy przydatne?

Co to jest Przewodności Wskaźnik

Definicja WSKAŹNIK PRZEWODNOŚCI: Parametr przewodności
>Przewodność.[TB i DM].

Słownik Wskaźniki Zanieczyszczenia Wód Podziemnych:
Znaczenie zanieczyszczenia wód podziemnych Właściwości fizyczne, składniki chemiczne i cechy organoleptyczne wody wskazujące na jej zanieczyszczenie. Wyróżnia się jednostkowe (indywidualne) w.z.w.p. w formie wskaźnik przewodności.
Słownik Wody Magmowe:
Znaczenie Hipotetyczny składnik par wulkanicznych i wód w strefach pozytywnych anomalii geotermicznych. Brak mierników chemicznych albo izotopowych, które pozwalałyby odróżnić je od → wód metamorficznych wskaźnik przewodności.
Słownik Warunki Redukcyjne:
Znaczenie Warunki redukcyjne Warunki charakterystyczne dla → środowiska redukcyjnego. → Strefa redukcyjna, → Potencjał redoks, → Strefowość hydrogeochemiczna.[AM wskaźnik przewodności.
Słownik Wodochłonność Kapilarna:
Znaczenie Wodochłonność kapilarna Umiejętność do gromadzenia i utrzymywania poprzez skałę wody wolnej w strefie wzniosu kapilarnego. → Wodochłonność, → Woda kapilarna.[TB i DM wskaźnik przewodności.
Słownik Współczynnik Infiltracji W; Wskaźnik Infiltracji:
Znaczenie infiltracji w; parametr infiltracji Relacja odpływu podziemnego do opadu atmosferycznego, który go wyzwala. Rozumiany jest także jako relacja efektywnego zasilania infiltracyjnego do wysokości opadu wskaźnik przewodności.

Czym jest Wskaźnik przewodności znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: