Wskaźnik zasobności wód co to jest
Co to jest Wskaźnik zasobności wód podziemnych; moduł zasobów wód podziemnych. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik zasobności wód podziemnych; moduł zasobów wód podziemnych

Definicja WSKAŹNIK ZASOBNOŚCI WÓD PODZIEMNYCH; MODUŁ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH: Parametr zasobności wód podziemnych; moduł zasobów wód podziemnych
Rozmiar zasobów wód podziemnych wyrażona w relacji do jednostki powierzchni obszaru ich występowania. W.z.w.p. odnosi się zwykle do → zasobów wód podziemnych odnawialnych i dyspozycyjnych i jest najczęściej wyrażany w jednostkach objętości na jednostkę czasu i km2.[SK].

Słownik Woda Zawieszona:
Znaczenie Woda podziemna wolna, tworząca w strefie aeracji lokalne zbiorowisko nad stropem soczewki utworów nieprzepuszczalnych albo słabo przepuszczalnych, którego zasoby zmieniają się pod wpływem opadów i wskaźnik zasobności wód podziemnych; moduł zasobów wód podziemnych.
Słownik Współczynnik Równoziarnistości:
Znaczenie równoziarnistości, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, parametr wskaźnik zasobności wód podziemnych; moduł zasobów wód podziemnych.
Słownik Wody Szczelinowe:
Znaczenie Wody podziemne występujące w szczelinach skał litych, niekiedy w szczelinach utworów spoistych, na przykład glin czy iłołupków. Rodzajem mieszanym są wody porowo-szczelinowe. →Szczelinowatość, → wskaźnik zasobności wód podziemnych; moduł zasobów wód podziemnych.
Słownik Woda Okalająca (Naft.):
Znaczenie Woda okalająca (naft.) Woda występująca poza konturem złoża ropy naftowej albo gazu ziemnego.[AR wskaźnik zasobności wód podziemnych; moduł zasobów wód podziemnych.
Słownik Współczynnik Adsorpcji Sodu WAS:
Znaczenie adsorpcji sodu WAS Współczynnik służący do oceny jakości wody wykorzystywanej do nawodnień rolniczych. Wyraża względne stężenie jonów sodowych biorących udział w reakcjach wymiennych z glebą:[AM wskaźnik zasobności wód podziemnych; moduł zasobów wód podziemnych.

Czym jest Wskaźnik zasobności wód znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: