Wskaźnik zmienności źródła R co to jest
Co to jest Wskaźnik zmienności źródła R. Wyjaśnienie Ilościowe ustalenie zmienności wydajności.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik zmienności źródła R

Definicja WSKAŹNIK ZMIENNOŚCI ŹRÓDŁA R: Parametr zmienności źródła R
Ilościowe ustalenie zmienności wydajności źródła wyrażone stosunkiem wydajności maksymalnej Qmax do minimalnej Qmin w danym okresie. Maillet wprowadził definicja parametru zmienności wieloletniej i jedno­rocznej. Wg parametru R źródła dzielimy na: stałe (R = 1-2), niewiele zmienne (R = 2-10), zmienne (R = 10-50) i bardzo zmienne (R > 50). → Źródło, → Wydajność źródła. Wymiar: [1].[TB i DM].

Słownik Właściwości Chemiczne (Wód):
Znaczenie chemiczne (wód) Zespół cech chemicznych wody obejmujący zazwyczaj: → odczyn wody pH, → warunki utleniająco-redukcyjne Eh, → kwasowość i → zasadowość wody, jej → mineralizację, →suchą pozostałość i → wskaźnik zmienności źródła r.
Słownik Woda Uzdatniona:
Znaczenie Woda po przeprowadzonym procesie technologicznym, wskutek którego jej skład i właściwości zostały dostosowane do stawianych wymogów. → Uzdatnianie wody → Woda wykorzystywana do zaopatrzenia.[AM wskaźnik zmienności źródła r.
Słownik Współczynnik Szczelinowatości D:
Znaczenie szczelinowatości d Relacja sumarycznej powierzchni szczelin do rozpatrywanej powierzchni skały. Ustala go wzór: gdzie: Σl – sumaryczna długość szczelin w obrębie badanej powierzchni skały [L], F – wskaźnik zmienności źródła r.
Słownik Wody Podpowierzchniowe; Wody Podziemne:
Znaczenie podpowierzchniowe; wody podziemne Ustalenie zbiorcze wszystkich wód pod powierzchnią w przeciwieństwie od wód powierzchniowych –wody podziemnej hydrosfery. W.p. w strefie aeracji (wody wskaźnik zmienności źródła r.
Słownik Woda Zgazowana:
Znaczenie Woda zgazowana Woda zawierająca znaczącą liczba nierozpuszczonego gazu w formie pęcherzyków. Odpowiednikiem w.z. jest → szczawa.[JD wskaźnik zmienności źródła r.

Czym jest Wskaźnik zmienności źródła R znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: