Wskaźniki zanieczyszczenia co to jest
Co to jest Wskaźniki zanieczyszczenia wód podziemnych. Wyjaśnienie wód podziemnych Właściwości.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźniki zanieczyszczenia wód podziemnych

Definicja WSKAŹNIKI ZANIECZYSZCZENIA WÓD PODZIEMNYCH: Wskaźniki zanieczyszczenia wód podziemnych
Właściwości fizyczne, składniki chemiczne i cechy organoleptyczne wody wskazujące na jej zanieczyszczenie. Wyróżnia się jednostkowe (indywidualne) w.z.w.p. w formie poszczególnych składników i cech wody i ogólne w.z.w.p., obejmujące całe ekipy substancji zanieczyszczających (detergenty, fenole, WWA i tym podobne) albo informujące o zmianie warunków fizykochemicznych (na przykład pH, Eh) wywołanej oddziaływaniem zanieczyszczeń.[SW].

Słownik Współczynnik Przepuszczalności Kp; Przepuszczalność, P. Wewnętrzna:
Znaczenie przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna Wyznacznik wyrażający przepuszczalność samego ośrodka porowatego niezależnie od właściwości płynu. Fizycznie wyraża objętość płynu o jednostkowej wskaźniki zanieczyszczenia wód podziemnych.
Słownik Wody Podziemne; Woda Podziemna:
Znaczenie woda podziemna Wody występujące w skałach skorupy ziemskiej. Kluczowa ich część pochodzi z → infiltracji opadów atmosferycznych (niekiedy również wód powierzchniowych), w małym stopniu z → wskaźniki zanieczyszczenia wód podziemnych.
Słownik Współczynnik Pojemności Wodnej S; Współczynnik Zasobności:
Znaczenie pojemności wodnej S; współczynnik zasobności Relacja uwolnionej albo zmagazynowanej wody ΔV w warstwie wodonośnej do jej powierzchni A przypadający na jednostkową zmianę wysokości hydraulicznej ΔH: S wskaźniki zanieczyszczenia wód podziemnych.
Słownik Wydajność Źródła; Wydatek Ź., Debit Ź.:
Znaczenie koszt ź., debit ź. Liczba wody wypływająca ze źródła, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących → reżim źródła. O. Meinzer na wskaźniki zanieczyszczenia wód podziemnych.
Słownik Właściwości Fizyczne (Wód):
Znaczenie fizyczne (wód) Zespół cech fizycznych wody. Głównymi w.f. wód podziemnych są: → przewodność elektrolityczna właściwa, radoczynność (→ woda radoczynna), → gęstość i lepkość wody i jej → temperatura wskaźniki zanieczyszczenia wód podziemnych.

Czym jest Wskaźniki zanieczyszczenia znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: